Aktualności

INFORMACJA O POSZUKIWANIACH

 (link otworzy duże zdjęcie)

W dniu 3 grudnia 2018r.w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kraśniku odbyło się spotkanie w sprawie organizacji poszukiwania padłych dzików z udziałem Sił Zbrojnych RP w zasięgu działania Nadleśnictwa Gościeradów na naszym terenie i Gminie Gościeradów.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Inspekcji Weterynaryjnej, Wojsk Obrony Terytorialnej, Policji oraz Lasów Państwowych.

Ustalono, że poszukiwania zostaną przeprowadzone 11 – 12 grudnia 2018r. i będzie brało w nich udział ok. 50 żołnierzy, pracownicy nadleśnictwa Gościeradów i przedstawiciele Koła Łowieckiego nr 32 w Annopolu. Ponadto w poszukiwaniach uczestniczyć będzie Powiatowy Lekarz Weterynarii lub wyznaczony przez niego pracownik Inspekcji Weterynaryjnej. W trakcie prowadzenia akcji w pobliżu drogi wojewódzkiej nr 824 ruch pojazdów zostanie zabezpieczony przez policję. Poszukiwania przeprowadzane będą w 4 grupach liczących po kilkanaście osób, którym przewodniczyć będą pracownicy Nadleśnictwa Gościeradów. W dniu 11 grudnia 2018 r. poszukiwaniami zostaną objęte tereny w zasięgu leśnictwa Świeciechów, miejsce zbiórki Leśniczówka Sucha Wólka. W dniu 12 grudnia 2018 r. poszukiwaniami zostaną objęte tereny w zasięgu leśnictwa Kotówka, miejsce zbiórki Leśniczówka Księżomierz Dzierzkowska (parking śródleśny). Kierunek marszu oraz miejsca zbiórek będą ustalone na bieżąco w konsultacji z miejscowymi leśniczymi, przy uwzględnieniu lokalnych warunków terenowych.

Opublikowano: 06 grudnia 2018 14:42

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 198

Wszelkie prawa zastrzeżone © Urząd Gminy Gościeradów

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Gościeradów i jednostek jej podległych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.