Aktualności

Więcej pieniędzy w budżecie, więcej inwestycji w Gminie

Droga w Aleksandrowie (link otworzy duże zdjęcie)

Obecna kadencja gościeradowskiego samorządu to czas znacznego wzrostu dochodów budżetowych. Na początku kadencji - w 2015 roku dochody budżetu Gminy Gościeradów wyniosły blisko 21 milionów złotych. W 2016 – ponad 26 milionów 600 tysięcy złotych, w 2017 roku – blisko 29 milionów złotych. Planowane dochody budżetu Gminy Gościeradów na rok 2018 wynoszą natomiast, aż blisko 38 milionów 600 tysięcy złotych!

Na tak znaczny wzrost dochodów złożyło się między innymi: pozyskanie przez Gminę znaczących środków zewnętrznych (w tym z Unii Europejskiej), wzrost dochodów Gminy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, wzrost dochodów Gminy z podatku od nieruchomości, zwrot dla Gminy podatku VAT.

Zwiększone dochody budżetowe dały możliwość prze-znaczenia dużych środków na inwestycje. Na początku kadencji – w 2015 roku wydatki inwestycyjne wyniosły około 520 tysięcy złotych. W 2016 roku – około 533 tysięcy złotych, w 2017 roku – około 2 miliony 180 tysięcy złotych. Planowane wydatki inwestycyjne Gminy Gościeradów na rok 2018 wynoszą aż około 10 milionów 500 tysięcy złotych!

Wydatki inwestycyjne w obecnej kadencji przeznaczone były przede wszystkim na modernizację i budowę dróg gminnych ( w miejscowościach: Aleksandrów, Gościeradów Ukazowy, Suchodoły, Liśnik Duży – Kolonia, Wólka Szczecka, Księżomierz Kolonia, Mniszek, Szczecyn, Gościeradów Folwark os. POM), modernizację dróg powiatowych (odcinek od „krajówki” do Kościoła w Gościeradowie, droga Wólka Gościeradowska – Marynopole, droga Gościeradów Plebański - Łany - Mniszek, droga w Salominie, droga w Wólce Szczeckiej, droga Gościeradów – Szczecyn tzw. Kamienna Góra, droga Księżomierz – Liśnik Duży), budowę chodników (w miejscowościach: Księżomierz Dzierzkowska, Księżomierz Gościeradowska, Księżomierz Kolonia, Księżomierz Kościelna, Liśnik Duży), budowę wiat przystankowych, wykonanie oświetlenia ulicznego (w miejscowościach: Wólka Gościeradowska, Księżomierz Dzierzkowska, Gościeradów Folwark os. POM, Mniszek, Salomin, Szczecyn, Gościeradów Ukazowy, Liśnik Duży, Księżomierz Kolonia, Księżomierz Kościelna), mon-taż solarów i pieców dla mieszkańców. – To dobra kadencja dla nas wszystkich. – mówi wójt Mariusz Szczepanik – Pozyskaliśmy bardzo dużo pieniędzy do budżetu Gminy, a dzięki temu mogliśmy wykonać tak wiele inwestycji, zarówno tych dużych, jak i małych, ale jakże potrzebnych dla mieszkańców Gminy Gościeradów.

Opublikowano: 09 października 2018 10:19

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 353

Wszelkie prawa zastrzeżone © Urząd Gminy Gościeradów

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Gościeradów i jednostek jej podległych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.