Aktualności

Owarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2018 roku w zakresie WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ

Gościeradów, dnia 10 sierpnia 2018 r.

 

Wójt Gminy Gościeradów

 

działając na podstawie art. 13, w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.)


OGŁASZA

 

otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2018 roku, w zakresie:

 

- WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ

 

I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację.

 

- WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ

 

1. Organizacja zajęć, zawodów, imprez kulturalno-sportowych dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców gminy.
2. Propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców gminy.
3. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Gościeradów poprzez prowadzenie szkoleń w dyscyplinach sportowych wynikających z potrzeb różnych grup wiekowych mieszkańców, organizację i udział w rozgrywkach sportowych, zawodach i turniejach.
 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na ten cel – 16 000,00 zł

(więcej w załącznikach)

Opublikowano: 10 sierpnia 2018 15:38

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

Ogłoszenie o konkursie [1.72 MB]

Wzór oferty [73.61 KB]

Wzór sprawozdania [66.42 KB]

Wyświetleń: 164

Wszelkie prawa zastrzeżone © Urząd Gminy Gościeradów

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Gościeradów i jednostek jej podległych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.