Aktualności

Jubileusz 65 - lecia Zespołu Tańca Ludowego UMCS w Lublinie im. Stanisława Leszczyńskiego

Zespół Tańca Ludowego UMCS (link otworzy duże zdjęcie)

Zespół Tańca Ludowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie powstał w 1953 r. Jest najstarszym reprezentacyjnym studenckim Zespołem artystycznym UMCS, założonym i kierowanym do dziś przez magistra Stanisława Leszczyńskiego, starszego wykładowcę uniwersyteckiego Studium Wychowania Fizycznego i Sportu. Głównym celem działalności Zespołu jest roztańczenie i rozśpiewanie młodzieży akademickiej oraz uwrażliwienie jej na piękno muzyki, słowa, ruchu i gestu. Zespół liczy około 300 osób, a dotychczas tańczyło w nim już ponad 7000 studentów, którzy pozostali jego wiernymi sympatykami. Wychowankowie Zespołu Tańca Ludowego UMCS są kierownikami ponad 40 zespołów folklorystycznych w różnych zakątkach kraju. Zespół jest dobrze znany ludności miast i wsi - dał ponad 6500 koncertów w większości województw. Na swym koncie może odnotować 260 wojaży za granicę do 51 krajów na 5 kontynentach, gdzie dał około 5000 koncertów.

Do tej pory Zespół nagrał dwie płyty długogrające (we Francji i w Polsce), kasety magnetofonowe i dwie płyty kompaktowe. Posiada ponad 20 godzin repertuaru obejmującego tańce, pieśni narodowe i regionalne oraz tańce i melodie ludowe innych narodów. Prezentuje programy w oryginalnych, autentycznych kostiumach.

Tancerzom towarzyszy znakomita kapela. Zespół, współpracując z Polską Orkiestrą Włościańską im. Karola Namysłowskiego, prezentował pełnospektaklowy program na wielu koncertach w kraju, na festiwalach we Francji, a także wraz z tą Orkiestrą odbył miesięczne tournee po USA i Kanadzie.

Do najbardziej liczących się międzynarodowych wyróżnień należą: Srebrna Kolia XXIV Światowego Festiwalu Folklorystycznego w Dijon (Francja 1969), nagroda europejska FVS za zasługi w upowszechnianiu folkloru, przyznana w 1973 r. po raz pierwszy polskiemu zespołowi, Złota Artemida na Festiwalu Folklorystycznym w Efezie (Turcja 1977), nagroda - eccelente, złoty medal oraz dwa puchary dla Zespołu i duetu tanecznego w Gorizia (Włochy 1984).

 

Leszczyński Kazimierz, Stanisław urodził się 27.08.1926 r. w Liśniku Dużym.

Ukończył Akademię Wychowania Fizycznego w Warszawie i uzyskał tytuł magistra w 1952 r. oraz 4-letnie Studia Choreograficzne CPARA. Jest nauczycielem, starszym wykładowcą Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Jest założycielem, dyrektorem, kierownikiem artystycznym i choreografem Zespołu Tańca Ludowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie od 1953 r. do 30 września 2009. Od 1 października 2009 jest Dyrektorem Honorowym Zespołu. Posiada najwyższą instruktorską kategorię "S".

Swoje zainteresowania folklorem rozwinął w Uniwersytecie Ludowym w Gościeradowie, a następnie w Trzydniku Dużym, gdzie zaczął prowadzić zespoły teatralne i taneczne. W okolicznych wioskach zbierał materiał repertuarowy (przyśpiewki, tańce, obrzędy), które od 1950 roku wykorzystywał w pracy z zespołami w Lublinie: Szkoły TPD nr 1, Technikum Budowlanym i Drogowym, Akademii Medycznej i Wyższej Szkole Rolniczej. Równolegle z pracą w UMCS, od 1953 r. do 1962 r. był wizytatorem szkół i kierownikiem Samodzielnego Referatu P.W. Od 1962 do 1972 r. był nauczycielem w Studium Nauczycielskim nr 1 w Lublinie.

W 1965 r. założył Zespół Tańca Ludowego "Gracja" i był jego kierownikiem i choreografem przez 15 lat. W tym czasie Zespół odbył 18 wojaży zagranicznych do 12 krajów. Jest również założycielem i twórcą Zespołu Tańca Ludowego Ziemi Chełmskiej (z którym odbył tournee artystyczne do RFN i do Francji) oraz założycielem Zespołu Tańca Ludowego PSS Społem w Świdniku. Był także konsultantem w dziedzinie choreografii w Wojewódzkim Domu Kultury w Lublinie, jurorem na wielu przeglądach, eliminacjach i festiwalach. Przez wiele lat wchodził w skład kadry artystycznej Centralnych Dożynek. W ramach wymiany przygranicznej opracował tańce polskie w Brześciu. Dokonał nagrań, zebrał i opracował pierwowzór tańców chełmskich oraz tańców lubelskiego Podlasia.

Źródło: http://www.ztl.umcs.lublin.pl/portal/index.php

Opublikowano: 12 kwietnia 2018 08:35

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 335

Wszelkie prawa zastrzeżone © Urząd Gminy Gościeradów

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Gościeradów i jednostek jej podległych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.