Aktualności

Kolejny milion złotych dla Gminy Gościeradów

Gmina Gościeradów- Zdjęcie z lotu ptaka (link otworzy duże zdjęcie)

Dzięki staraniom wójta Mariusza Szczepanika i pracowników OPS na czele z kierownik Anną Łubą Gmina Gościeradów otrzyma z Unii Europejskiej kwotę 1 165 720, 46 zł (słownie: jeden milion sto sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dwadzieścia złotych 46/100) na realizację projektu pt. Integracja – Aktywność – Pomoc – Sukces w ramach Osi Priorytetowej 11 Włączenie Społeczne, Działania 11.1 Aktywne Włączenie.

Projekt ten dotyczy działań na obszarze gminy objętych Programem Rewitalizacji, czyli miejscowości Gościeradów Folwark, Mniszek i Łany, Wólka Gościeradowska (obszar byłego PGR), Suchodoły. Udział w nim będą mogli brać mieszkańcy w wieku 18 – 60 lat, w tym rolnicy. Będą to szkolenia: mała gastronomia, opiekunka osób starszych, pracownik budowlany/ stolarz. Po ukończeniu szkoleń ich uczestnicy zostaną skierowani na półroczne płatne staże.

Projekt ten będzie realizowany przez  OPS w Gościeradowie od 1.09.2018r. do 31.08.2020r.  

Opublikowano: 11 kwietnia 2018 12:47

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 309

Wszelkie prawa zastrzeżone © Urząd Gminy Gościeradów

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Gościeradów i jednostek jej podległych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.