Aktualności

Zakończone kolejne prace drogowe w ramach współpracy gmina - powiat.

od krajówki w stronę kościoła w Gościeradowie (link otworzy duże zdjęcie)

Prace związane z wymianą nawierzchni asfaltowej na odcinku od „krajówki” w stronę kościoła w Gościeradowie zostały zakończone. Z budżetu gminy na remont tej drogi przeznaczona została kwota w wysokości 112 534,41 zł. Następną drogą, która została odnowiona jest droga Liśnik - Księżomierz. W ramach tej inwestycji został zmodernizowany kolejny  już odcinek tej drogi.  Na zadanie to z budżetu gminy przeznaczona została kwota 37 124,65zł. Rzeczą oczywistą jest to, iż drogi są potrzebne, ale niezbędne są również chodniki. W związku z tym w Księżomierzy Gościeradowskiej powstał chodnik o długości ponad 100 m, na co gmina przeznaczyła kwotę 14 585, 70 zł. Następnym chodnikiem, który powstał w Księżomierzy Kościelnej jest chodnik w stronę „Zjawienia” o długości ponad 100 m, którego koszt budowy wyniósł 14 109, 08 zł. Wszystkie opisane drogi i chodniki należą do Powiatu Kraśnickiego, dlatego środki z budżetu gminy na ich modernizację i budowy zostały przekazane do powiatu jako pomoc finansowa udzielona przez gminę. W przypadku dróg powiat i gmina zapewniły po 50% środków. W przypadku chodników gmina zapewniła środki na materiał oraz dokumentacje, a powiat wykonanie inwestycji.

Opublikowano: 01 grudnia 2017 08:22

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 304

Wszelkie prawa zastrzeżone © Urząd Gminy Gościeradów

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Gościeradów i jednostek jej podległych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.