Aktualności

 • Czytaj więcej

  14 grudnia 2018

  IV Rodzinny Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Gościeradów

  W piątek 07 grudnia 2018 w sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janiny Wierzchowskiej w Liśniku Dużym odbył się IV Mikołajkowy Rodzinny Turniej Tenisa Stołowego o Puchar...

 • 13 grudnia 2018

  Krajowy Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich

  Koło gospodyń wiejskich podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Koło gospodyń wiejskich nabywa osobowość prawną z chwilą dokonania wpisu do rejestru. Wniosek o wpis koła gospodyń wiejskich do KRKGW wraz ze statutem lub oświadczeniem o przyjęciu wzorcowego statutu (stanowiącego załącznik do ustawy o KGW) składa do kierownika właściwego miejscowo powiatowego biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Informujemy, że zgodnie z zapisami § 7 rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz rozliczania przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomocy...

 • Czytaj więcej

  11 grudnia 2018

  Przekazanie "Światełka betlejemskiego"

  Serdecznie zapraszamy w dniu 18 grudnia br. (wtorek) o godz. 17.00 na przekazanie światełka betlejemskiego, podczas którego zostaną odśpiewane wspólnie kolędy oraz prowadzona będzie...

 • Czytaj więcej

  10 grudnia 2018

  Sesje i wyniki głosowań Rady Gminy Gościeradów

  Od nowej kadencji w samorządzie zostały wprowadzone zmiany pozwalające mieszkańcom naszej gminy na śledzenie przebiegu sesji Rady Gminy oraz zapoznanie się z treścią dyskusji prowadzonej przez...

 • Czytaj więcej

  07 grudnia 2018

  Zakupiono dodatkowe wyposażenie dla naszych jednostek OSP

  W bieżącym roku Gmina Gościeradów uzyskała od Powiatu Kraśnickiego dotację celową w kwocie 8 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu i umundurowania strażackiego dla jednostek Ochotniczych...

 • Czytaj więcej

  07 grudnia 2018

  Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kraśniku informuje

  Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego (owiec, kóz i świń) obowiązany jest do dokonania spis zwierząt przebywających w siedzibie stada co najmniej raz na dwanaście miesięcy, nie później...

 • Czytaj więcej

  06 grudnia 2018

  Sesje Rady Gminy Gościeradów VIII kadencji

  I sesja Rady Gminy Gościeradów odbyła się w dniu 22 listopada 2018 roku, na której podjęto uchwały w sprawie: a) wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Gościeradów –...

 • Czytaj więcej

  06 grudnia 2018

  INFORMACJA O POSZUKIWANIACH

  W dniu 3 grudnia 2018r.w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kraśniku odbyło się spotkanie w sprawie organizacji poszukiwania padłych dzików z udziałem Sił Zbrojnych RP w zasięgu...

 • Czytaj więcej

  04 grudnia 2018

  Szukamy właściciela lub nowego domu

  Poszukujemy właściciela psa zamieszczonego na zdjęciu. Pies znajduje się w miejscowości Wólka Gościeradowska. Osoby, które mogłyby pomóc w ustaleniu jego właściciela lub osoby...

 • turniej- plakat

  30 listopada 2018

  IV Rodzinny Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Gościeradów

  Serdecznie zapraszamy do udziału w rodzinnym turnieju tenisa stołowego, który odbędzie się 7 grudnia br. (piątek) o godz. 17.00 w Szkole w Liśniku Dużym.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Urząd Gminy Gościeradów

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Gościeradów i jednostek jej podległych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.