Aktualności

 • Czytaj więcej

  25 marca 2019

  Bezpłatna mammografia

  Zapraszamy Panie w wieku od 50 do 69 lat na bezpłatne badania mammograficzne, które odbędą się 29 marca br. (piątek) w mammobusie na parkingu Urzędu Gminy Gościeradów

 • Czytaj więcej

  25 marca 2019

  Gminny Konkurs Wielkanocnej Plastyki Obrzędowej 2019

  CELE KONKURSU: Celem Konkursu jest kultywowanie tradycji wykonywania pisanek wielkanocnych oraz palm i stroików świątecznych związanych z okresem Wielkanocy ORGANIZATOR: Gminny Ośrodek...

 • roczny kalendarz pyleń

  21 marca 2019

  Kalendarz pyleń

  Pod koniec stycznia zaczynają pojawiać się pierwsze alergeny leszczyny, które unosić się będą w powietrzu do końca marca. Podobny okres pylenia przypada także na olszę, mającą największe...

 • Czytaj więcej

  20 marca 2019

  KOMUNIKAT LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII

  Informuję, że w dniach 25 marca - 3 kwietnia 2019 r. na terenie województwa lubelskiego zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. ...

 • Czytaj więcej

  15 marca 2019

  Ostrzeżenie meteorologiczne

  Od godz. 01:00 dnia 16.03.2019 do godz. 13:00 dnia 16.03.2019 przewiduje się wystąpienie silnego, zachodniego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 30 km/h, w porywach miejscami do około 80 km/h.

 • Czytaj więcej

  13 marca 2019

  Kurs chemizacyjny - podstawowy

  Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Kraśniku Ogłasza nabór na Kurs chemizacyjny - podstawowy Kurs 2 – dniowy – przeznaczony dla osób, które nie...

 • 13 marca 2019

  Obwieszczenie

  OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Na podstawie art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) w nawiązaniu do art. 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1454) z a w i a d a m i a m mieszkańców, instytucje oraz podmioty gospodarcze działające na terenie Gminy Gościeradów, że w dniu 11.02.2019 r. została wydana decyzja znak: OŚGO.6233.1.2019 o wydaniu zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania...

 • Czytaj więcej

  12 marca 2019

  Pomoc żywnościowa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 w Gminie Gościeradów

  Pomoc żywnościowa skierowana jest do osób i rodzin najbardziej potrzebujących, w szczególności osób: ubogich, niepełnosprawnych, bezrobotnych, migrantów, rodzin...

 • Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Kraśniku

Ogłasza nabór na
Kurs chemizacyjny - podstawowy
K

  12 marca 2019

  Kurs chemizacyjny - podstawowy

  Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Kraśniku Ogłasza nabór na Kurs chemizacyjny - podstawowy Kurs 2 – dniowy – przeznaczony dla osób, które nie posiadają...

 • Czytaj więcej

  12 marca 2019

  Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Gościeradów

  Zapraszamy 22 marca br. (piatek) o godz.17.00 do sali gimnastycznej w Liśniku Dużym na turniej w piłkę siatkową. Drużyny chcące wziąć udział w turnieju proszone są o zgłaszanie swego udziału do 20...

 • Czytaj więcej

  12 marca 2019

  Nabór do udziału w projekcie w ramach Inkubatora Organizacji Pozarządowych Ziemi Kraśnickiej

  Informacja o projekcie z formularzami zgłoszeniowymi dostępna jest w biurze Stowarzyszenia LGD Ziemi Kraśnickiej ul. Słowackiego 7,13-210 Kraśnik, teL 81 825 27 27 oraz na stronie www.lgdkrasnik.pl...

 • 11 marca 2019

  Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej w 2019 roku

  ogłaszam, że w otwartym konkursie ofert na realizację zadań pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Gościeradów przeprowadzonego w dniu 27 i 28 lutego 2019 roku zostali wybrani niżej wymienieni oferenci (kolejność zgodna z numerami ofert).

 • 11 marca 2019

  Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, dziedzictwa narodowego, oświaty i wychowania w 2019 roku

  Ogłaszam, że w otwartym konkursie ofert na realizację zadań pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, dziedzictwa narodowego, oświaty i wychowania na terenie Gminy Gościeradów przeprowadzonego w dniu 27 i 28 lutego 2019 roku zostali wybrani niżej wymienieni oferenci (kolejność zgodna z numerami ofert).

 • Czytaj więcej

  11 marca 2019

  Dzień Sołtysa

  Z okazji Dnia Sołtysa Składamy Sołtysom Sołectw oraz Przewodniczącym Rad Osiedla najserdeczniejsze podziękowania za trud pracy, zaangażowanie i aktywną postawę na rzecz lokalnej społeczności....

 • 08 marca 2019

  INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

  INFORMACJA DLA ROLNIKÓW ZMIANA KODÓW CN 27 10 20 11 – 27 10 20 19 W związku ze zmianą ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej do 31 marca br. istnieje możliwość przedłożenia w Urzędzie Gminy Gościeradów faktur Vat za zakupiony olej napędowy posiadających kod CN 27 10 20 11 – 27 10 20 19 wystawionych w styczniu 2019 roku, które nie zostały przyjęte do wniosków składanych w lutym br. z powodu ich nieuwzględnienia w ustawie o zwrocie podatku akcyzowego. Wypłata zwrotu podatku akcyzowego przyznanego na podstawie decyzji nastąpi w terminie od 1 kwietnia do 31 maja 2019 r. po otrzymaniu przez Gminę Gościeradów dotacji na ten cel. Dodatkowe...

 • Czytaj więcej

  08 marca 2019

  Dzień Kobiet

  Z okazji Dnia Kobiet wszystkim Paniom składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności, spełnienia marzeń oraz życzliwości. Niech radość i uśmiech towarzyszy Wam każdego dnia, a uczucia...

 • Czytaj więcej

  06 marca 2019

  Bezpłatne badania

  Zapraszamy na spotkanie informacyjne w niedzielę 10 marca o godz. 17.00 do siedziby Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Księżomierz.

 • Czytaj więcej

  05 marca 2019

  Poszukujemy właściciela psa

  Poszukujemy właściciela lub domu dla psa zamieszczonego na poniższych zdjęciach. Na chwilę obecną pies znajduje się w Salominie. Osoby, które mogłyby pomóc w ustaleniu jego właściciela...

 • Czytaj więcej

  05 marca 2019

  Dlaczego warto spożywać warzywa?

  Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca spożycie minimum 400 g warzyw dziennie na osobę (nie licząc ziemniaków). Odpowiednie spożycie warzyw zapobiega powstawaniu chorób przewlekłych...

 • Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Kraśniku
       Wójt Gminy Gościeradów

  05 marca 2019

  Szkolenia dla rolników

  Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Kraśniku Wójt Gminy Gościeradów mają zaszczyt zaprosić na szkolenie pt. 1.„ Zasady przyznawania...

Wszelkie prawa zastrzeżone © Urząd Gminy Gościeradów

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Gościeradów i jednostek jej podległych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.