Współpraca z Gminą Földes

Gmina Gościeradów współpracuje z Gminą Földes (Węgry) już od 2016 roku, jednak podstawą nawiązania formalnej współpracy było podjęcie przez Radę Gminy Gościeradów w dniu 2 marca 2017 r. uchwały w sprawie współpracy Gminy Gościeradów z Gmina Földes. Celem współpracy jest w szczególności stworzenie, podtrzymanie i rozwój opartej na tradycjach historycznych braterskiej więzi między mieszkańcami obu Gmin, wymiana kulturalna, sportowa, gospodarcza i inna z zakresu działalności gmin, integracja społeczności obu Gmin, partnerstwo w opracowywaniu projektów finansowych ze środków Unii Europejskiej i ich realizacja. Wynikiem podjęcia w/w uchwały było podpisanie przez Władze obu gmin Umowy partnerskiej. Uroczyste podpisanie Umowy miało miejsce w dniu 12 kwietnia 2017 roku w Földes.

 Burmistrz [650x397]

Burmistrz Jeneiné dr. Egri Izabella i Wójt Gminy Gościeradów Mariusz Szczepanik

 

Gmina Földes leży na Wielkiej Równinie między Püspökladány i Berettyóújfalu , 35 km na południowy zachód od Debreczyna . Powierzchnia gminy obejmuje 65,24 km² . Według spisu ludności z roku 2015 liczba mieszkańców gminy wynosiła 3980.

 mapa [300x188]

 Położenie Földes na mapie Węgier

 

Głównymi atrakcjami gminy są liczne centra wypoczynkowe i kąpieliska plażowe oraz zabytkowy Reformowany Kościół.

 baseny [300x169]

Kąpieliska uzdrowiskowe

 

 kościół [300x186]

Reformowany Kościół

 

 Urząd [300x162]

Urząd Gminy Földes

 

Jak stwierdziła podczas uroczystego podpisania umowy partnerskiej Burmistrz Földes Pani Jeneiné dr. Egri  Izabella: „Földes i Gościeradów nie mają wspólnej przeszłości, ale – miejmy nadzieję – będą mieć wspólną przyszłość…”.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Urząd Gminy Gościeradów

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Gościeradów i jednostek jej podległych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.