BEZPIECZNY PATROL

Cele programu:

Edukacja społeczności Gminy Gościeradów  w zakresie bezpieczeństwa.

Cele szczegółowe:

  • Bezpieczeństwo  w ruchu drogowym
  • Bezpieczeństwo przeciwpożarowe
  • Bezpieczeństwo ekologiczne
  • Bezpieczeństwo w internecie
  • Edukacja w zakresie pierwszej pomocy

 


W razie pytań/problemów prosimy o kontakt:

 Tel: 15 838 11 05, wew. 400

partnerzy akcji [1228x605]

Wszelkie prawa zastrzeżone © Urząd Gminy Gościeradów

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Gościeradów i jednostek jej podległych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.