Harmonogram wywozu odpadów

HARMONOGRAM  WYWOZU  ODPADÓW  GMINA  GOŚCIERADÓW

Pojemniki  i  worki należy wystawiać  do  godz.  700

 

Lp.

Rok - 2017

termin wywozu *

Rok - 2018

termin  wywozu *

 

 

Miejscowości

Zbiórka objazdowa (Gabaryty)

1

 

02.01.2017

06.02.2017

06.03.2017

03.04.2017

04.05.2017

05.06.2017

03.07.2017

07.08.2017

04.09.2017

02.10.2017

06.11.2017

04.12.2017

 

02.01.2018

05.02.2018

05.03.2018

03.04.2018

07.05.2018

04.06.2018

02.07.2018

06.08.2018

03.09.2018

01.10.2018

05.11.2018

03.12.2018

LIŚNIK DUŻY,

LIŚNIK DUŻY KOLONIA ,

WÓLKA GOŚCIERADOWSKA,

MARYNOPOLE ,

SALOMIN ,

28-08-2017

27-08-2018

2

 

03.01.2017

07.02.2017

07.03.2017

04.04.2017

02.05.2017

06.06.2017

04.07.2017

01.08.2017

05.09.2017

03.10.2017

07.11.2017

05.12.2017

 

 

02.01.2018

06.02.2018

06.03.2018

03.04.2018

08.05.2018

05.06.2018

03.07.2018

07.08.2018

04.09.2018

02.10.2018

06.11.2018

04.12.2018

 

GOŚCIERADÓW UKAZOWY,

GOŚCIEERADÓW FOLWARK,

GOŚCIERADÓW POM ,

GOŚCIERADÓW ZACHÓD

 

 

29-08-2017

28-08-2018

3

 

04.01.2017

01.02.2017

01.03.2017

05.04.2017

05.05.2017

07.06.2017

05.07.2017

02.08.2017

06.09.2017

04.10.2017

02.11.2017

06.12.2017

 

03.01.2018

07.02.2018

07.03.2018

04.04.2018

02.05.2018

06.06.2018

04.07.2018

01.08.2018

05.09.2018

03.10.2018

07.11.2018

05.12.2018

GOŚCIERADÓW PLEBAŃSKI,

ŁANY ,

MNISZEK ,

SZCZECYN ,

WÓLKA SZCZECKA,

GOŚCIERADÓW KOLONIA

30-08-2017

29-08-2018

4

 

05.01.2017

02.02.2017

02.03.2017

06.04.2017

04.05.2017

01.06.2017

06.07.2017

03.08.2017

07.09.2017

05.10.2017

02.11.2017

07.12.2017

 

 

04.01.2018

01.02.2018

01.03.2018

05.04.2018

04.05.2018

07.06.2018

05.07.2018

02.08.2018

06.09.2018

04.10.2018

02.11.2018

06.12.2018

 

SUCHODOŁY ,

ALEKSANDRÓW ,

KSIĘŻOMIERZ DZIERZKOWSKA ,

KSIĘŻOMIERZ GOŚCIERADOWSKA ,

KSIĘŻOMIERZ KOŚCIELNA,

KSIĘŻOMIERZ KOLONIA ,

KSIĘŻOMIERZ OSADA

31-08-2017

30-08-2018

 

* Odpady  segregowane  zbierane  w  tym  samym dniu  2  samochodem

 

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW Z ZABUDOWY WIELORODZINNEJ ZLOKALIZOWANEJ NA TERENIE GMINY GOŚCIERADÓW

2017  -  2018 r.

Pojemniki  i  worki  wystawiać  do  godz.  700

Odbiór  odpadów  w  godzinach 7÷19

 

Rok - 2017

termin wywozu *

Rok - 2018

termin  wywozu *

 

Zbiórka objazdowa

(GABARYTY)

 

03.01.2017     18.01.2017

07.02.2017     22.02.2017

07.03.2017     22.03.2017

04.04.2017     19.04.2017

02.05.2017     17.05.2017

06.06.2017     21.06.2017

04.07.2017     19.07.2017

01.08.2017     16.08.2017

05.09.2017     20.09.2017

03.10.2017     18.10.2017

07.11.2017     22.11.2017

05.12.2017     20.12.2017

 

 

02.01.2018        18.07.2018

06.02.2018        22.08.2018

06.03.2018        19.09.2018

03.04.2018        17.10.2018

08.05.2018        21.11.2018

05.06.2018        19.12.2018

03.07.2018        18.07.2018

07.08.2018        22.08.2018

04.09.2018        19.09.2018

02.10.2018        17.10.2018

06.11.2018        21.11.2018

04.12.2018        19.12.2018

 

 

28.08.2017             27.08.2018

            * Odpady  segregowane  zbierane  w  tym  samym dniu  2  samochodem

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW Z MIEJSC  TRUDNODOSTĘPNYCH  Z TERENU GMINY GOŚCIERADÓW

 2017  -  2018 r.

Pojemniki  i  worki  wystawiać  do  godz.  700

Odbiór  odpadów  w  godzinach 7÷19

 

 

Rok - 2017

termin wywozu *

 

Rok - 2018

termin  wywozu *

 

02.01.2017

02.01.2018

06.02.2017

05.02.2018

06.03.2017

05.03.2018

03.04.2017

03.04.2018

04.05.2017

07.05.2018

05.06.2017

04.06.2018

03.07.2017

02.07.2018

07.08.2017

06.08.2018

04.09.2017

03.09.2018

02.10.2017

01.10.2018

06.11.2017

05.11.2018

04.12.2017

03.12.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                        * Odpady  segregowane  zbierane  w  tym  samym dniu 

 

Zbiórka objazdowa (Gabaryty)

 

            28.08.2017                    27.08.2018

 


 

 

 

 

 

Poniżej harmonogramy w wersji PDF (np. do wydruku)

Harmonogram wywozu śmieci Gmina Gościeradów

Harmonogram wywozu śmieci z zabudowy wielorodzinnej

Harmonogram wywozu śmieci miejsc trudnodostępnych

Wszelkie prawa zastrzeżone © Urząd Gminy Gościeradów

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Gościeradów i jednostek jej podległych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.