Kalendarz imprez w gminie Gościeradów

Kalendarz imprez w Gminie Gościeradów w 2018 roku
Lp.  Nazwa imprezy/ uroczystości/ konkursu Termin  Miejsce Organizator, współorganizator Krótka charakterystyka
1. Spotkania w Klubie Kodera Każdy wtorek GBP Gminna Biblioteka Publiczna w Gościeradowie Kontynuacja programu „Projekt GO_PRO! – Gminne Ośrodki Programowania jako model efektywnej promocji wiedzyi praktyki programistycznej”.
2. Gminny Przegląd Jasełek i Zespołów Kolędniczych 10 stycznia ZS Księżomierz GOK Gościeradów i ZS Księżomierz Charakter kulturalny: Eliminacje do Powiatowego Przeglądu. Kolęd, Pastorałek i Zespołów Kolędniczych; zespoły kolędnicze ze szkół i przedszkoli z terenu Naszej gminy
3. XVI Wieczór kolęd i pastorałek 18 stycznia  ZPO w Gościeradowie ZPO w Gościeradowie, GOK Gościeradów Uroczystość środowiskowa, jej celem jest prezentacja najpiękniejszych kolęd i pastorałek przez dzieci, młodzież, scholę, chór parafialny, chór z Klubu Seniora oraz zespoły i orkiestrę dętą z GOK – u.  Artyści otrzymają upominki od Rady Rodziców oraz sponsorów, dla wszystkich uczestników i gości przewidziany jest poczęstunek.   
4. Dzień Babci Dzień Dziadka 19  i  23 stycznia  ZPO w Gościeradowie ZPO w Gościeradowie, Rada Rodziców Wychowawcy w klasach organizują spotkania wnuków z babciami i dziadkami; przygotowują  programy artystyczne i własnoręcznie wykonane prezenty dla babć i dziadków.  Klasowe Rady Rodziców organizują poczęstunki.
5. Zabawa karnawałowa 23 stycznia. ZS Księżomierz ZS Księżomierz, Rada Rodziców Charakter rozrywkowy:  dla uczniów SP i G, uczestniczy część rodziców i osobna zabawa karnawałowa w przedszkolu
6. III Zuchowo-Harcerski Przegląd Kolęd i Pastorałek „Pastuszkowie przybywajcie Jemu wdzięcznie przygrywajcie...”  23 stycznia  ZPO w Gościeradowie ZPO w Gościeradowie, 19 Gromada Zuchowa „Leśne skrzaty” i Drużyna Harcerska w ZPO w Gościeradowie W uroczystości mogą wziąć udział soliści i zespoły wokalne zuchów i harcerzy, którzy zgłoszą swój udział wg zasad określonych w regulaminie, jury nagradza zwycięzców wg ustalonych kryteriów .
7. Choinka Szkolna  25 stycznia PSP Mniszek Rada Rodziców Impreza o charakterze środowiskowym z konkursami: tanecznym, na najciekawszy  kostium karnawałowy z pokazem mody. Rodzice w klasach przygotowują poczęstunki
8. Dzień Babci i Dzień Dziadka 25 stycznia PSP Mniszek Dyrekcja, Wychowawcy, Rada Rodziców Wychowawcy WP i EW organizują spotkanie wnuków z babciami i dziadkami; przygotowują  program artystyczny i własnoręcznie wykonane prezenty dla babć i dziadków.  Klasowe Rady Rodziców organizują poczęstunek.
9. Bal karnawałowy 27 stycznia  ZPO w Gościeradowie ZPO w Gościeradowie, Rada rodziców Impreza o charakterze środowiskowym. Bal karnawałowy przy orkiestrze z konkursami: tanecznym, na najciekawszy  kostium karnawałowy z pokazem mody. Rodzice w klasach przygotowują poczęstunki.
10. Ferie zimowe z GOK 29 stycznia -11 lutego GOK Gościeradów GOK Gościeradów  
11. Dzień Babci i Dziadka styczeń ZS Księżomierz,  ZS Księżomierz Charakter rozrywkowo - kulturalny: dla dzieci i rodziców z klas 0-III i osobne obchody przedszkole
12. „Czytelnik Roku 2018” styczeń/ luty GBP Gminna Biblioteka Publiczna w Gościeradowie Ogłoszenie konkursu na najaktywniejszego czytelnika w 2018 roku. W konkursie biorą udział czytelnicy GBP i punktów bibliotecznych działających na terenie gminy Gościeradów. Uroczyste podsumowanie konkursu  i wręczenie nagród odbędzie się w maju następnego roku.
13. „To właśnie tu się wydarzyło” styczeń/ luty GBP Gminna Biblioteka Publiczna w Gościeradowie we współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Gościeradowa Ogłoszenie kolejnej edycji konkursu na najpiękniejszą pracę literacką związaną z miejscowością leżącą na terenie gminy Gościeradów. Uroczyste podsumowanie konkursu nastąpi podczas Tygodnia Bibliotek 2018.
14. Obchody rocznicy pacyfikacji wsi Szczecyn 02-lut Szczecyn UG Gościeradów i Rada Sołecka Szczecyn Rocznicowe obchody gminne
15. Ferie z Gminną Biblioteką Publiczną w Gościeradowie 5 – 9  lutego GBP, Sala Widowisk. GOK Gminna Biblioteka Publiczna w Gościeradowie, Klub Seniora w Gościeradowie Warsztaty kryminalistyczne, spektakl teatralny, zajęcia z papieroplastyki, zajęcia z Klubem Seniora w Gościeradowie, zajęcia z robotyki.
16. Bal Karnawałowy dla dzieci i młodzieży 10-lut GOK Gościeradów GOK Gościeradów  
17. Theatrony 23 marca PSP im. J. Wierzchowskiej Liśnik Duży E. Krawczyk Gminny Przegląd Teatrów Szkolnych
18. Gminny Konkurs Historyczny „Nasza mała Ojczyzna” marzec PSP im. J. Wierzchowskiej Liśnik Duży E. Dudzińska, M. Nitkiewicz Konkurs dla klas IV-VII
19. Pierwszy Dzień Wiosny  marzec PSP Mniszek, ZS Księżomierz Nauczyciel przyrody, Wychowawcy klas, ZS Księżomierz Projekt edukacyjny proekologiczny zakończony przemarszem nad rzekę Tuczyn i topieniem Marzanny
20. Dzień Kobiet marzec ZS Księżomierz ZS Księżomierz Charakter rozrywkowo - kulturalny: dla uczniów SP i G, uczestniczy Rada Rodziców – osobne obchody w przedszkolu
21. IV Diecezjalne Spotkania Społeczności Szkół im. Jana Pawła II Diecezji Sandomierskiej 18 marca ZPO w Gościeradowie ZPO w Gościeradowie, Stowarzyszenie Przyjaciół Gościeradowa W imprezie uczestniczą delegacje Szkół Papieskich Diecezji Sandomierskiej, tj. dyrektorzy,  nauczyciele, księża katecheci, przedstawiciele rad rodziców oraz zaproszeni goście – przedstawiciele władz, prelegenci ze Stowarzyszeń Papieskich. Spotkanie ma charakter integracyjny, odbywają się warsztaty dotyczące nauczania Jana Pawła II.
22. Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny” – etap szkolny marzec ZPO w Gościeradowie ZPO w Gościeradowie, Towarzystwo Upowszechnienia Wiedzy i Nauk Matematycznych Konkurs kierowany jest do uczniów szczególnie zainteresowanych matematyką, którzy rozwiązują test składający się z zadań zamkniętych na logiczne myślenie. Następnie prace wysyłane są do głównego organizatora w Toruniu, sprawdzane, wyniki otrzymuje szkoła drogą elektroniczną.
23. Gminny Konkurs Ortograficzny „Mistrz Ortografii” marzec ZPO w Gościeradowie ZPO w Gościeradowie, Gminny Zespół Nauczycieli J. Polskiego Uczniowie wyłonieni w ramach szkolnych konkursów ortograficznych piszą dyktanda, następnie nauczyciele poloniści sprawdzają prace, na zakończenie wręczenie nagród
24. Ogólnopolski Turniej BRD – etap gminny marzec ZPO w Gościeradowie, Policja ZPO w Gościeradowie Turniej rowerowy: test wiedzy, sprawdzian jazdy na rowerze i pierwsza pomoc przedmedycznej.
25. Konkurs recytatorski - ZUCHY marzec ZPO w Gościeradowie Dh Gromady Zuchowej „Leśne Skrzaty”, ZHP Sandomierz Konkurs rozwija umiejętności recytatorskie zuchów, przygotowuje ich do prezentacji. Turniej wiedzy.
26. Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej marzec ZPO w Gościeradowie Gminny Zarząd OSP Gościeradów, ZPO w Gościeradowie, OSO Gościeradów Turniej wiedzy
27. Gminna Olimpiada Sportowa kwiecień PSP im. J. Wierzchowskiej Liśnik Duży J. Jakubecka, K. Mateja, R. Krawczyk Kl.  I-III Konkurencje sportowe
28. Konkurs „Rymy, rytmy i rysunki” etap gminny Festiwalu Dziecięcej Radości w Kraśniku kwiecień/maj GBP Wójt Gminy Gościeradów, Gminna Biblioteka Publiczna w Gościeradowie we współpracy ze szkołami  Eliminacje gminne w kategoriach: muzycznej, plastycznej i teatralnej na motywach książek dla dzieci znanych pisarzy polskich.
29. Gminny Konkurs Wielkanocnej Plastyki Obrzedowej + wystawa pokonkursowa marzec - kwiecień GOK Gościeradów GOK Gościeradów  
30. Kiermasz wielkanocny marzec ZPO w Gościeradowie ZPO w Gościeradowie, Rada Rodziców  Wystawa ozdób i stroików wykonanych własnoręcznie przez uczniów i rodziców. Kiermasz wielkanocny
31. Międzywojewódzki Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej 14 kwietnia PSP im. J. Wierzchowskiej Liśnik Duży M. Niemczycki Piosenka harcerska
32. II Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Gminie Gościeradów 19 kwietnia PSP Mniszek Nauczyciel Historii i przyrody Kolejna edycja konkursu propagującego wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych wiedzę przyrodniczą i historyczną o Gminie Gościeradów. 
33. Turniej w piłkę nożną o puchar Wójta Gminy Gościeradów 29 kwietnia  Stadion sportowy w Gościeradowie UG Gościeradów, nauczyciele wychowania fizycznego Turniej w piłkę nożną pomiędzy zespołami reprezentującymi dane sołectwo
34. Dni otwarte przedszkola kwiecień PP w Gościeradowie PP w Gościeradowie Prezentacja rodzicom i dzieciom, przyszłym przedszkolakom,  oferty zajęć w przedszkolu poprzez: prelekcje, pokazy, uczestnictwo w zajęciach muzycznych, plastycznych, teatralnych oraz kulinarnych.
35. Szkolny i Gminny Konkurs ortograficzny kwiecień PSP im. J. Wierzchowskiej Liśnik Duży E. Krawczyk  
36. Międzygminny Konkurs Wokalny „Śpiewamy dla Papieża” kwiecień ZPO w Gościeradowie ZPO w Gościeradowie Celem konkursu jest kultywowanie pamięci o Największym Polaku Wszechczasów Janie Pawle II.
37. Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja 3 maja Gościeradów UG Gościeradów, ZPO w Gościeradowie, GOK Goscieradów, Dyrekcja PSP w Mniszku, nauczyciel historii Gminne obchody Święta, środowiskowa uroczystość o charakterze patriotycznym
38. Festyn "Wiosna na sportowo" 6 maja Teren przy stawie w Wólce Gościeradowskiej UG Gościeradów, nauczyciele wychowania fizycznego Impreza o charakterze sportowym, przeznaczona zarówno dla uczniów szkól jak i dorosłych, chcących spróbować swoich sił w konkurencjach sportowych
39. Tydzień Bibliotek 2018 14 – 17 maja GBP, Sala Widowisk. GOK, ZPO Gościeradów Wójt Gminy Gościeradów, Gminna Biblioteka Publiczna w Gościeradowie we współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Gościeradowa, z  instytucjami i organizacjami Różne formy kulturalno – oświatowe, w tym: spotkania z ciekawymi ludźmi,  rozstrzygnięcia konkursów bibliotecznych, spektakl teatralny na motywach książki, konferencja Stowarzyszenia Przyjaciół Gościeradowa. 
40. "Mój Patron" 18 maja ZPO Gościeradów ZPO w Gościeradowie, Gminny Zespół Nauczycieli Humanistów, Gminna Biblioteka Publiczna w Gościeradowie Prezentacje patronów szkół podstawowych z terenu Gminy Gościeradów w wersji multimedialnej oraz teatralnej. Koncert chóru „Perełki Papieskie” 
41. Gminny Konkurs Języka angielskiego 15 maja PSP im. J. Wierzchowskiej Liśnik Duży M. Kapica-Czupryn, A. Puzio Konkurs dla klas IV-VII Konkurs wiedzy gramatycznej i kulturowej Wielkiej Brytanii
42. Dzień Patrona 23 maja PSP Mniszek Dyrekcja, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców Uroczyste podsumowanie realizacji projektów edukacyjnych w kl. 0-III i IV-VII poświęconych patronce i jej twórczości. 
43.  Dzień Ziemi maj ZS Księżomierz ZS Księżomierz Charakter patriotyczny i rozrywkowy: dla uczniów SP i G
44. Gminne Mistrzostwa w Tabliczce Mnożenia maj Kraśnik ZPO w Gościeradowie W mistrzostwach biorą udział chętne szkoły z terenu gminy w kategorii indywidualnej i drużynowej według zasad gier kartami do nauki tabliczki mnożenia. Zwycięzcy przechodzą do następnego etapu.
45. Dzień Matki i Ojca maj ZS Księżomierz, ZPO Gościeradów,  ZS Księżomierz, ZPO Gościeradów, Rada Rodzicow Charakter rozrywkowo - kulturalny: dla dzieci i rodziców z klas 0-III i osobne obchody przedszkole
46. II Międzygminny Konkurs „GEOMAT” maj PSP im. J. Wierzchowskiej Liśnik Duży M. Dyguś, A. Machulak  
47. Rajd Rowerowy 25 maja PSP im. J. Wierzchowskiej Liśnik Duży E. Domańska, A. Sydo-Filipczak, M. Rudziejewska-Rudziewicz  
48. Eliminacje gminne "Malego Konkursu Recytatorskiego" maj GOK Gościeradów GOK Gościeradów  
49. Gminny Konkurs Matematyczny klas III maj ZPO w Gościeradowie ZPO w Gościeradowie Rozwijanie zainteresowań matematycznych i umiejętności zdrowej rywalizacji.
50. Ogólnopolski Konkurs „Las uczy i bawi nas” maj PP w Gościeradowie PP w Gościeradowie, Nadleśnictwo Gościeradów Konkurs plastyczny o tematyce ekologicznej kierowany jest do przedszkoli na terenie całej Polski.
51. Dzień Rodziny 30 maja PSP Mniszek Dyrekcja, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców Święto Rodziny połączone z dniem sportu szkolnego- rywalizacją fair play. Zawody z poczęstunkiem na boisku szkolnym. Rywalizacja drużyn składających się z uczniów, rodziców i nauczycieli. Nagrody dla każdego uczestnika ufundowane przez Radę Rodziców.
52. Gminny Turniej Piłki Nożnej maj -czerwiec ZPO w Gościeradowie UKS Gościeradów Turniej piłki nożnej dla chłopców
53. Dzień Dziecka, Gminny Festyn Rodzinny czerwiec Szkoły, UG, GOK, DPS.  Stadion Sportowy Gościeradów Charakter rozrywkowo - sportowy: Dla uczniów SP i G – osobne obchody w przedszkolu
54. XII Międzydiecezjalny Przegląd Pieśni Maryjnej "Matko, która nas znasz…" 10 czerwca Parafia Księżomierz, ZS Księżomierz, UG, GOK, Starostwo Powiatowe w Kraśniku "Pole Zjawienia" Księżomierz  
55. Zakończenie roku szkolnego 22 czerwca  ZS Księżomierz, ZPO Gościeradów,  PSP Mniszek  szkoły Charakter organizacyjny dla uczniów SP i G oraz rodziców
56. Dni Gościeradowa 2018 23-24 czerwca Wójt Gminy, GOK, GBP. Szkoły, Stowarzyszenie Przyjaciół Gościeradowa Stadion Sportowy Gościeradów  
57. Sobótkowa Noc 30 czerwca Sołectwo Wólka Gościeradowska, radna, UG, GOK, Starostwo Powiatowe w Kraśniku Teren przy stawie w Wólce Gościeradowskiej  
58. Międzygminny Konkurs Matematyczny  czerwiec PSP im. J. Wierzchowskiej Liśnik Duży M. Dyguś, U. Smołecka  
59. II Międzyszkolny Plener Malarski „Powiat kraśnicki pod pędzlem młodego artysty” czerwiec PSP im. J. Wierzchowskiej liśnik Duży E. Dudzińska, M. Nitkiewicz, U. Smołecka  
60. Międzygminny Festiwal „Wesołe Nutki” czerwiec PP w Gościeradowie PP w Gościeradowie, Nadleśnictwo Gościeradów, GOK Gościeradów Celem imprezy jest rozwijanie zainteresowań muzycznych oraz integracja przedszkoli z terenu gminy Gościeradów. Zespoły muzyczne oraz soliści prezentują piosenki dziecięce oceniane przez profesjonalne jury.
61. Lipiec - Świętem Pieroga w Suchodołach 15 lipca Sołectwo Suhcodoły plac przy remizie OSP Suchodoły  
62. Warsztaty linorytyczne dla dzieci i młodzieży lipiec GOK Gościeradów Gok Gościeradów, Stowarzyszenie Przyjaciół Gościeradowa, Starostwo Powiatowe w Kraśniku  
63. Wakacje z GOK lipiec, sierpień GOK Gościeradów GOK Gościeradów  
64. Wakacyjny Piknik na "Stawku" 15 sierpnia Księżomierz Stowarzyszenie Wokół Księżomierzy i Aleksandrowa, Wójt Gminy, GOK Gościeradów  
65. Dożynki Gminne 26 sierpnia Salomin Wójt Gminy, GOK Gościeradów, Komitet Organizacyjny  
66. Rozpoczęcie roku szkolnego 3 września szkoły  Dyrektorzy szkół, Rady Rodziców Charakter organizacyjny: Dla uczniów SP i G oraz rodziców 
67. Narodowe Czytanie 1 września  GBP, szkoły Wójt Gminy Gościeradów, Gminna Biblioteka Publiczna w Gościeradowie we współpracy ze szkołami oraz podmiotami chętnymi  do współpracy. Głośne czytanie książki ogłoszonej jako lektura przez Kancelarię Prezydenta RP.
68. Europejskie Dni Dziedzictwa 9 września Źródliska w Łanach Wójt Gminy Gościeradów, Gminna Biblioteka Publiczna  w Gościeradowie, Gminny Ośrodek Kultury we współpracy ze Stowarzyszeniem Promocji i Rozwoju Gminy Gościeradów, Stowarzyszeniem Przyjaciół Gościeradowa, Klubem Seniora, Zespołem Ludowym w Księżomierzu, Zespołem „Fantazja”, Nadleśnictwem Gościeradów, jednostkami straży pożarnej, sołectwami oraz podmiotami chętnymi  do współpracy. Obchody gminne nawiązujące do obchodów ogólnopolskich koordynowanych przez Narodowy Instytut Dziedzictwa. Tematyka co roku inna, określona przez NID (marzec – kwiecień). Działania na  miarę posiadanych środków finansowych.
69. Rocznica wybuchu II wojny światowej wrzesień ZPO w Gościeradowie ZPO w Gościeradowie, Klub Seniora Uroczystość o charakterze patriotycznym z udziałem świadków historii.
70. Światowe Dni Serca wrzesień ZPO, instytucje, zakłady pracy w Gościeradowie ZPO w Gościeradowie Impreza ma na celu promocję zdrowego stylu życia, działania objęte projektem edukacyjno-wychowawczym polegają na: prezentacji artystycznej (wiersze, piosenki, prace plastyczne), wyjściach uczniów do instytucji i zakładów pracy z plakatami. Działania towarzyszące na terenie szkoły, kierowane do dzieci, rodziców, dziadków, np.: pomiary ciśnienia, pomiary BMI, pokazy pierwszej pomocy przedmedycznej, spotkania z dietetykiem oraz promocja zdrowej żywności.
71. Dzień Patrona i Dzień Nauczyciela 12 października PSP im. J. Wierzchowskiej Liśnik Duży M. Rudziejewska-Rudziewicz  
72. 10lecie nadania PSP w Mniszku im. Marii Konopnickiej 15 października PSP Mniszek Dyrekcja, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców Uroczystość upamiętniająca 10 rocznicę nadania szkole im. Marii Konopnickiej. Podsumowanie projektu edukacyjnego „Czytanie non stop”
73. Międzygminny Konkurs Czytelniczy 19 października PSP im. J. Wierzchowskiej Liśnik Duży K. Anzlik, J. Jakubecka, K. Mateja Konkurs dla klas I-III Konkurs na podstawie wybranej lektury
74.  Święto Patrona Szkoły wraz ze  świętem Dnia Komisji Edukacji Narodowej około 20 października ZS Księżomierz ZS Księżomierz i Parafia NMP w Księżomierzu Charakter patriotyczny i kulturalny: Duża impreza środowiskowa – najważniejsze święto szkoły; dzieci i uczniowie szkoły, rodzice, mieszkańcy miejscowości, Rodzina Patrona, zaproszeni goście
75. Dzień Patrona, Święto Szkoły, Ślubowanie klas I październik ZPO w Gościeradowie ZPO w Gościeradowie, Rada rodziców Uroczyste obchody Święta Szkoły (program artystyczny poświęcony Janowi Pawłowi II), ślubowanie uczniów klas I. Uroczystość z udziałem zaproszonych gości – władz lokalnych, sponsorów i rodziców. Podsumowanie projektu edukacyjno-wychowawczego „Bliżej naszego patrona- Jana Pawła II”
76. Eliminacjw Gminne "Jesiennego Konkursu Recytatorskiego" październik GOK Gościeradów GOK Gościeradów  
77. Gminny Dzień Nauczyciela (Dzień Edukacji Narodowej) październik Gościeradów Wójt Gminy, GOK, szkoły z terenu gminy  
78. Gminne Obchody 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości 11 listopada Gościeradów Wójt Gminy, GOK, szkoły  
79. "Chcę i ja coś o Polsce powiedzieć"- prezentacja pieśni i poezji o ojczyźnie listopad GOK Gościeradów Wójt Gminy, GOK, szkoły  
80. "Czary, Mary" wieczór andrzejkowy listopad GOK Gościeradów GOK Gościeradów  
81. Andrzejki listopad ZS Księżomierz ZS Księżomierz Charakter rozrywkowy i kulturalny: dla uczniów SP i G – osobne obchody w przedszkolu
82. Polska Moja Ojczyzna – konkurs gminny listopad ZPO w Gościeradowie ZPO w Gościeradowie, Gminny Zespół Nauczycieli Edukacji Wczesnoszkolnej Konkurs patriotyczny kierowany do uczniów klas I – III.
83. Mikołajki 6 grudnia PSP Mniszek, ZS Księżomierz Samorząd Uczniowski, Rada Rodziców Spotkanie z Mikołajem
84. IV Rodzinny Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego  7 grudnia PSP im. J. Wierzchowskiej Liśnik Duży E. Domańska, A. Sydo-Filipczak Turniej tenisa stołowego
85. Wigilia szkolna 21 grudnia PSP Mniszek, PSP im. J. Wierzchowskiej Dyrekcja, Rada Pedagogiczna, Samorząd Uczniowski, Rada Rodziców, E. Krawczy, R. Krawczyk Wspólna Wigilia społeczności szkolnej i zaproszonych gości kultywowanie tradycji: potrawy , kolędowanie, Jasełka.
86. Gminny Konkurs Plastyki Obrzędowej św. Bożego Narodzenia. Konkurs na najładniejsza Szopkę i Kartkę Bożonarodzeniową grudzień GOK Gościeradów GOK Gościeradów  
87. Aukcja „Świąteczna bombka” grudzień ZPO w Gościeradowie ZPO w Gościeradowie, 19 Gromada Zuchowa „Leśne skrzaty” i Drużyna Harcerska w ZPO w Gościeradowie Spotkanie w świątecznej atmosferze zuchów, harcerzy, ich rodziców, zaproszonych gości- władz lokalnych, sponsorów i rodziców. Artystyczny montaż słowno-muzyczny połączony z aukcją bombek bożonarodzeniowych dekorowanych przez instytucje.
88. Kiermasz bożonarodzeniowy grudzień ZPO w Gościeradowie ZPO w Gościeradowie, Rada Rodziców Wystawa ozdób, stroików i bombek wykonanych własnoręcznie przez uczniów i rodziców. Kiermasz bożonarodzeniowy
89. Międzynarodowy Dzień Niepełnosprawności grudzień ZS Księżomierz ZS Księżomierz Charakter kulturalny: dla uczniów SP i G

Uwaga:

Kalendarz imprez został przygotowany na podstawie informacji przekazanych przez Organizatorów poszczególnych imprez.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Urząd Gminy Gościeradów

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Gościeradów i jednostek jej podległych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.