Kalendarz imprez w gminie Gościeradów

Kalendarz imprez w Gminie Gościeradów na 2016 rok

Lp.

Nazwa imprezy/konkursu

Termin

Miejsce

Organizator, współorganizator

Krótka charakterystyka imprezy

 1

Gminny Przegląd Kolęd, Pastorałek
i Zespołów Kolędniczych

08 styczeń

ZS Księżomierz

GOK Gościeradów, ZS Księżomierz

Prezentacja twórczości kolędniczej szkół podstawowych
i gimnazjów

 2

Koncert kolęd i pastorałek podczas Balu Karnawałowego

14 styczeń

Dzienny Dom „Senior Wigor”
w Salominie

GOK Gościeradów, Senior Wigor

Prezentacje artystów GOK – kolędy i pastorałki

 3

Wieczór kolęd i pastorałek

21 styczeń

ZPO
w Gościeradowie

ZPO w Gościeradowie, GOK Gościeradów

Uroczystość środowiskowa, jej celem jest prezentacja najpiękniejszych kolęd i pastorałek przez dzieci, młodzież, scholę, chór parafialny, chór z Klubu Seniora oraz zespoły i orkiestrę dętą z GOK – u.  Artyści otrzymają upominki od Rady Rodziców, dla wszystkich uczestników i gości przewidziany jest poczęstunek.

 4

Dzień Babci i Dziadka

22 styczeń

ZS Liśnik Duży

Dyrektor, Wychowawcy, Rada Rodziców ZS w Liśniku Dużym

Spotkanie z dziadkami przedszkolaków oraz uczniów edukacji wczesnoszkolnej - uroczysta akademia, życzenia od wnuków, podziękowania dla dziadków od  dyrekcji szkoły, poczęstunek, prezentacja multimedialna „Wnuczkowie w przedszkolu”

 5

Dzień Babci

Dzień Dziadka

22 styczeń

ZPO
w Gościeradowie

ZPO w Gościeradowie, Rada Rodziców

Wychowawcy w klasach organizują spotkania wnuków
z babciami i dziadkami; przygotowują  programy artystyczne i własnoręcznie wykonane prezenty dla babć
i dziadków.  Klasowe Rady Rodziców organizują poczęstunki.

 6

Dzień Babci i Dziadka

styczeń

PSP w Mniszku

PSP w Mniszku Rada Rodziców

Wychowawcy w klasach organizują spotkania wnuków
z babciami i dziadkami; przygotowują  programy artystyczne i własnoręcznie wykonane prezenty dla babć
i dziadków.  Klasowe Rady Rodziców organizują poczęstunki

 7

Dzień Babci  i Dziadka

styczeń

ZS Księżomierz

ZS Księżomierz

Charakter rozrywkowo - kulturalny: dla dzieci i rodziców
z klas 0-III i osobne obchody przedszkole

 8

Zuchowo-Harcerski Przegląd Kolęd
i Pastorałek „Pastuszkowie przybywajcie Jemu wdzięcznie przygrywajcie...”

27 styczeń

ZPO
w Gościeradowie

ZPO w Gościeradowie,
19 Gromada Zuchowa „Leśne skrzaty” i Drużyna Harcerska
w ZPO w Gościeradowie

W uroczystości mogą wziąć udział soliści i zespoły wokalne zuchów i harcerzy, którzy zgłoszą swój udział wg zasad określonych w regulaminie, jury nagradza zwycięzców wg ustalonych kryteriów .

 9

Bal karnawałowy

30 styczeń

ZPO
w Gościeradowie

ZPO w Gościeradowie, Rada Rodziców

Impreza o charakterze środowiskowym. Bal karnawałowy przy orkiestrze z konkursami: tanecznym, na najciekawszy  kostium karnawałowy z pokazem mody. Rodzice w klasach przygotowują poczęstunki.

 10

Choinka noworoczna

styczeń

PSP w Mniszku

PSP w Mniszku Rada Rodziców

Zabawa karnawałowa z konkursami dla przedszkolaków, uczniów szkoły podstawowej.

 11

Obchody rocznicy pacyfikacji wsi Szczecyn

02 luty

Szczecyn

UG Gościeradów i Rada Sołecka Szczecyn

Rocznicowe obchody gminne

 12

Zabawa karnawałowa

04 luty

ZS Księżomierz

ZS Księżomierz, Rada Rodziców

Charakter rozrywkowy:  dla uczniów SP i G, uczestniczy część rodziców i osobna zabawa karnawałowa
w przedszkolu

 13

Zabawa karnawałowa

 

04 luty

ZS Liśnik Duży

ZS Liśnik Duży

Zabawa karnawałowa z konkursami dla przedszkolaków, uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum

 14

Bal Karnawałowy dla dzieci i młodzieży

06 luty

GOK Gościeradów

GOK Gościeradów

Zabawa dyskotekowa połączona z różnego rodzaju  konkursami

 15

„Najlepszy Czytelnik Roku 2016”

luty

Biblioteka

Gminna Biblioteka Publiczna
w Gościeradowie

Ogłoszenie konkursu, którego wyniki będą ogłoszone
w 2016 roku

 16

Ferie zimowe z GOK

15-26 luty

GOK Gościeradów

GOK Gościeradów

Zajęcia plastyczne, taneczne, muzyczne, rekreacyjno-sportowo- świetlicowe

 17

Ferie z Gminną Biblioteką Publiczną
w Gościeradowie

22- 26 luty

Biblioteka, Sala Widowiskowa GOK

Gminna Biblioteka Publiczna
w Gościeradowie

Spektakl lalkowy, zajęcia z papieroplastyki, zajęcia
z Klubem Seniora w Gościeradowie, zajęcia z GO_PRO

 18

Gminny konkurs Wielkanocnej Plastyki Obrzędowej + wystawa pokonkursowa

luty – marzec

GOK Gościeradów

GOK Gościeradów

kultywowanie wielkanocnej tradycji wykonywania pisanek oraz palm i stroików świątecznych

 19

Dzień Kobiet

marzec

ZS Księżomierz

ZS Księżomierz

Charakter rozrywkowo - kulturalny: dla uczniów SP i G, uczestniczy Rada Rodziców – osobne obchody
w przedszkolu

 20

Dzień Kobiet

8 marzec

PSP w Mniszku

PSP w Mniszku

Charakter rozrywkowo - kulturalny: dla uczniów

 21

III Gminna Olimpiada Sportowa Uczniów Edukacji Wczesnoszkolnej

10 marzec

ZS Liśnik Duży

ZS Liśnik

Duży

Konkurencje sportowe kl.I-III

 22

Dzień Samorządności Szkolnej

21 marzec

ZS Liśnik Duży

ZS Liśnik Duży

Spotkanie z przedstawicielami Samorządu Lokalnego –debata.

 23

Powitanie Wiosny

21 marzec

PSP w Mniszku

PSP w Mniszku

Charakter imprezy rozrywkowy, podczas imprezy liczne zabawy i atrakcje.

 24

Światowy Dzień Wody(World Water Day)

 

Studnia dla Południa dla szkoły w Somalii

 

21 marzec

ZS Liśnik Duży

ZS Liśnik Duży

Inauguracja  programu „ Zaadoptuj rzekę”., (praktyczne rozwiązania jak oszczędzać wodę, na czym polega praca wodociągów i kanalizacji, stacji uzdatniania wody, itp. Odwiedziny w oczyszczalni i laboratoriach zakończone konkursem wiedzy na temat Wartość odżywcza wody , jako podstawowego składnika funkcjonowania komórek organizmów żywych oraz konkursem artystycznym, tak by najciekawsze prace pokazać w miejscach publicznych.

 25

Wielkanocne tradycje i zwyczaje

marzec

PSP w Mniszku

PSP w Mniszku

Zajęcia mają na celu przybliżenie dzieciom tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi

 26

Theatrony 2015

XII Gminne Dni Teatru

( 54. Międzynarodowe Dni Teatru)

22 marzec

ZS Liśnik Duży

ZS Liśnik Duży

„Gdziekolwiek na Ziemi mieszkają ludzie, rodzi się tam niepowtarzalny Duch Teatru”- XII Spotkania Szkolnych Grup Teatralnych

 27

IV Diecezjalne Spotkania Społeczności Szkół im. Jana Pawła II Diecezji Sandomierskiej

marzec

ZPO w Gościeradowie

ZPO w Gościeradowie, Stowarzyszenie Przyjaciół Gościeradowa

W imprezie uczestniczą delegacje Szkół Papieskich Diecezji Sandomierskiej, tj. dyrektorzy,  nauczyciele, księża katecheci, przedstawiciele rad rodziców oraz zaproszeni goście – przedstawiciele władz, prelegenci ze Stowarzyszeń Papieskich. Spotkanie ma charakter integracyjny, odbywają się warsztaty dotyczące nauczania Jana Pawła II.

 28

Dzień Kobiet

marzec

ZS Księżomierz

ZS Księżomierz

Charakter rozrywkowo - kulturalny: dla uczniów SP i G, uczestniczy Rada Rodziców – osobne obchody
w przedszkolu

 29

Pierwszy Dzień Wiosny

marzec

ZS Księżomierz

ZS Księżomierz

Charakter rozrywkowo - kulturalny: dla uczniów SP i G – osobne obchody w przedszkolu

 30

„Na ludową nutę” artystyczne spotkanie zespołów działających
i współpracujących z GOK

02 kwiecień

GOK Gościeradów, Starostwo Powiatowe
w Kraśniku

GOK Gościeradów, zespoły współpracujące z GOK

Twórcze spotkanie zespołów folklorystycznych, wymiana doświadczeń

 31

Dzień Papieski

04 kwiecień

ZS Liśnik Duży

ZS Liśnik Duży

Koncert pieśni  papieskich w kościele parafialnym
w Liśniku Dużym

 32

Dzień Ziemi

22 kwiecień

ZS Liśnik Duży

ZS Liśnik Duży

Akcją sadzenia drzewek i sadzonek w ogrodzie szkolnym

Roztrzygnięcie konkursu na projekt nowego zagospodarowania ogrodu szkolnego

-działania projektu „ Architekci przyrody”

 33

Dzień Ziemi

kwiecień

PSP  w Mniszku

PSP Mniszek

Zajęcia mające na celu przybliżyć uczniom jak dbać
o naszą planetę

 34

Dni otwarte przedszkola

kwiecień

PP
w Gościeradowie

PP w Gościeradowie

Prezentacja rodzicom i dzieciom, przyszłym przedszkolakom, oferty zajęć w przedszkolu poprzez: prelekcje, pokazy, uczestnictwo w zajęciach muzycznych, plastycznych, teatralnych oraz kulinarnych.

 35

Święto Uchwalenia Konstytucji 3-Maja, Święto Flagi

29 kwiecień

PSP w Mniszku

PSP w Mniszku

Uroczysta akademia

 

 36

Święto Konstytucji 3 maja

maj

ZPO
w Gościeradowie

ZPO w Gościeradowie, GOK Gościeradów

Środowiskowa uroczystość o charakterze patriotycznym
z udziałem władz lokalnych, zaproszonych gości, historyków.

 

 37

Turniej Sołectw o Puchar Wójta Gminy Gościeradów

3 maja

Wójt Gminy Gościeradów

Stadion Sportowy 
w Gościeradowie

Impreza rekreacyjno-sportowa dla młodzieży i osób dorosłych

 38

Konstytucja 3 Maja i Dzień Ziemi

maj

ZS Księżomierz

ZS Księżomierz

Charakter patriotyczny i rozrywkowy: dla uczniów SP i G

 39

Konstytucja 3 Maja

maj

PSP w Mniszku

PSP w Mniszku

Charakter patriotyczny

 40

Uroczyste wręczenie tytułów Najlepszego Czytelnika Roku 2015 (za poprzedni rok)

maj

Biblioteka, Sala Widowiskowa GOK

Gminna Biblioteka Publiczna
w Gościeradowie

Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród

 41

Tydzień  Europejski

11 maj

ZS Liśnik

Duży

ZS Liśnik Duży

Projekt zajęć  edukacyjnych : geografia, język, kultura, literatura i sztuka, ludzie- cykl zajęć w gimnazjum
i szkole podstawowej na temat krajów Europy
i Europejczyków

 42

Eliminacje gminne „Małego Konkursu Recytatorskiego”

maj

GOK Gościeradów

GOK Gościeradów

Konkurs recytatorski dla szkół podstawowych

 43

Dzień Matki i Ojca

maj

ZS Księżomierz

ZS Księżomierz

Charakter rozrywkowo - kulturalny: dla dzieci i rodziców
z klas 0-III i osobne obchody przedszkole

 44

Dzień Matki

maj

ZPO w Gościeradowie

ZPO w Gościeradowie, Rada Rodziców

Spotkanie świąteczne połączone z edukacją profilaktyczno – zdrowotną (spotkanie z lekarzem). Upominki
i poczęstunek dla mam.

 45

Dzień Matki

25 maj

PSP w Mniszku

PSP w Mniszku

Charakter rozrywkowo - kulturalny: dla dzieci i rodziców
z klas 0-III

 46

Gminny Festyn Rodzinny -

29 maj

Stadion Sportowy Gościeradów

Wójt Gminy Gościeradów, UG, GOK, szkoły, DPS

Impreza rekreacyjno-sportowa mająca na celu wspólną zabawę dzieci i ich opiekunów

 47

Dzień Dziecka

1 czerwiec

DPS Gościeradów

DPS Gościeradów

Dzień Dziecka w DPS Gościeradów – występ gościnny dla wychowanków DPS

 48

Dzień Dziecka

1 czerwiec

ZS Księżomierz

ZS Księżomierz

Charakter rozrywkowo - sportowy: Dla uczniów SP i G – osobne obchody w przedszkolu

 49

Dzień Dziecka

1 czerwiec

PSP w Mniszku

PSP w Mniszku

Impreza na świeżym powietrzu promująca zdrowy styl życia: prezentacja talentów, konkursy, zabawy rekreacyjno – sportowe.

 50

Dzień Rodziny

1 czerwiec

ZS LiśnikDuży

ZS Liśnik Duży

Festyn rodzinny –turnieje sportowe, przedstawienie teatralne dla rodziców –przedszkole, edukacja wczesnoszkolna

 51

Dzień Dziecka – Dzień bez Przemocy

czerwiec

ZPO
w Gościeradowie

ZPO w Gościeradowie, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Gościeradowie, Rada Rodziców

Impreza na świeżym powietrzu promująca zdrowy styl życia: prezentacja talentów pt. „Mistrzowie obok nas”, konkursy, zabawy rekreacyjno – sportowe, spotkanie
z ratownikiem medycznym, zawody sportowe. Piknik dla dzieci.

 52

Szkolny Turniej Tańca Towarzyskiego

08 czerwiec

ZS Liśnik Duży

ZS Liśnik Duży

Turniej Tańca Towarzyskiego- gimnazjum

Turniej Tańca Współczesnego-szkoła podstawowa

 53

X Międzydiecezjalny Przegląd Pieśni Maryjnej „Matko, która nas znasz…”

11-12 czerwiec

„Pole Zjawienia” Księżomierz

Parafia Ksieżomierz, ZS Ksieżomierz, UG, GOK, Starostwo Powiatowe w Kraśniku

Propagowanie pieśni maryjnej, impreza o charakterze przeglądu we wszystkich kategoriach wiekowych

 54

Międzygminny Festiwal „Wesołe Nutki”

czerwiec

PP
w Gościeradowie

PP w Gościeradowie, Nadleśnictwo Gościeradów, GOK Gościeradów

Celem imprezy jest rozwijanie zainteresowań muzycznych oraz integracja przedszkoli z terenu gminy Gościeradów. Zespoły muzyczne oraz soliści prezentują piosenki dziecięce oceniane przez profesjonalne jury.

 55

Dni Gościeradowa 2016

25-27 czerwiec

Stadion Sportowy Gościeradów

Wójt Gminy, GOK Gościeradów, GBP, szkoły, Stowarzyszenie Przyjaciół Gościeradowa

Impreza promująca gminę Gościeradów oraz twórczość artystyczną

 56

Integracja lokalnej społeczności poprzez wspólne działania i taniec ludowy.

10 lipiec

Stadion Sportowy w Gościeradowie

Wójt Gminy Gościeradów, Stowarzyszenie Przyjaciół Gościeradowa, GOk Gościeradów, Dzienny Dom Senior-Wigor, Szkoły z terenu gminy Gościeradów

Impreza taneczna promująca polskie  tańce ludowe
i tradycyjne

 57

Wakacje z GOK

lipiec, sierpień

GOK Gościeradów

GOK Gościeradów

Zajęcia rekreacyjno-sportowe

 58

Kino Plenerowe

23 lipiec
i 6 sierpień

Stadion Sportowy w Gościeradowie

Wójt Gminy Gościeradów, GOK Gościeradów

Kino plenerowe, wstęp wolny.

 59

Ogólnopolski Plener Malarski dla profesjonalistów

lipiec – sierpień

(plener trwa 10 dni)

Teren gminy Gościeradów

GOK Gościeradów, Starostwo Powiatowe w Kraśniku

Integracja środowiska malarskiego, promocja gminy
w środowisku twórczym

 60

Wakacyjny Piknik na Stawku

14 sierpnia

Teren przy remizie OSP
w Księżomierzy

Wójt Gminy Gościeradów, radni, sołtysi wsi Księżomierz oraz Aleksandrowa, OSP Księżomierz, OSP Aleksandrów

Impreza rekreacyjno-sportowa mająca na celu wspólną zabawę dzieci i ich opiekunów

 61

Kino Plenerowe

15 sierpień

Teren przy remizie OSP
w Księżomierzy

Wójt Gminy Gościeradów, radni, sołtysi wsi Księżomierz oraz Aleksandrowa, OSP Księżomierz, OSP Aleksandrów

Kino plenerowe, wstęp wolny

 62

Dożynki Gminne

28 sierpień

Teren gminy Gościeradów

Wójt Gminy, GOK Gościeradów, Komitet Organizacyjny

Święto płodów rolnych.

Konkurs na wieniec dożynkowy

 63

Europejskie Dni Dziedzictwa

wrzesień

Biblioteka, Sala Widowiskowa GOK

Gminna Biblioteka Publiczna
w Gościeradowie, Gminny Ośrodek Kultury, Stowarzyszenie Promocji
 i Rozwoju Gminy Gościeradów, Klub Seniora, inne chętne do współpracy podmioty i osoby prywatne

Impreza nawiązujące do obchodów ogólnopolskich, koordynowanych przez NID. Tematyka określona przez NID.

 64

Rocznica wybuchu II wojny światowej

wrzesień

ZPO
w Gościeradowie

ZPO w Gościeradowie, Klub Seniora

Uroczystość o charakterze patriotycznym z udziałem świadków historii.

 65

Dzień Edukacji Narodowej-Dzień Patrona Szkoły

14 październik

ZS Liśnik Duży

ZS Liśnik Duży

Uroczysta akademia w szkole, złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkowa

 66

Święto Patrona Szkoły wraz ze świętem Dnia Komisji Edukacji Narodowej

około

20 październik

ZS Księżomierz

ZS Księżomierz i Parafia NMP
w Księżomierzu

Charakter patriotyczny i kulturalny: Duża impreza środowiskowa – najważniejsze święto szkoły; dzieci
i uczniowie szkoły, rodzice, mieszkańcy miejscowości, Rodzina Patrona, zaproszeni goście

 67

Dzień Patrona

Święto Szkoły

Ślubowanie klas I

październik

ZPO
w Gościeradowie

ZPO w Gościeradowie, Rada rodziców

Uroczyste obchody Święta Szkoły (program artystyczny poświęcony Janowi Pawłowi II), ślubowanie uczniów klas I. Uroczystość z udziałem zaproszonych gości – władz lokalnych, sponsorów i rodziców.

 68

Dzień Seniora

październik

Dzienny Dom Senior - Wigor

Dzienny Dom Senior – Wigor
w Salominie

Impreza taneczna

 69

Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkolnych

26 październik

ZS Liśnik Duży

ZS Liśnik Duży

Podsumowanie programu „ Bibliolada- od bajki się zaczęło”

 70

Eliminacje Gminne „Jesiennego Konkursu Recytatorskiego”

październik 2016r.

GOK Gościeradów

GOK Gościeradów

Konkurs recytatorski dla szkół podstawowych i gimnazjów

 71

Gminny Dzień Nauczyciela (Dzień Edukacji Narodowej)

październik

Gościeradów

Wójt Gminy Gościeradów, GOK

Impreza mająca na celu integrację kadry  społecznej szkół

 72

Gminne obchody 98 rocznicy Odzyskania Niepodległości

11 listopad

Gościeradów

Wójt Gminy Gościeradów, GOK

Impreza upamiętniająca odzyskanie przez Polskę niepodległości

 73

Uroczystość Odzyskania Niepodległości przez Polskę

10 listopad

ZS Liśnik Duży

ZS Liśnik Duży

Akademia w szkole, złożenie kwiatów pod krzyżem

 74

Święto Odzyskania Niepodległości

listopad

ZS Księżomierz

ZS Księżomierz

Charakter patriotyczny i kulturalny: dla uczniów SP i G

 75

„Chcę i ja coś o Polsce powiedzieć” – prezentacja pieśni i poezji o ojczyźnie

19 listopad

GOK Gościeradów

Wójt Gminy Gościeradów, GOK Gościeradów,

Festiwal popularyzujący pieśni i poezję o Polsce

 76

Dyskoteka Andrzejkowa - czary mary wieczór andrzejkowy

listopad

GOK Gościeradów

GOK Gościeradów, Starostwo Powiatowe w Kraśniku

Zabawa dyskotekowa połączona z różnego rodzaju  konkursami i wróżbami andrzejkowymi

 77

Andrzejki

listopad

ZS Księżomierz

ZS Księżomierz

Charakter rozrywkowy i kulturalny: dla uczniów SP i G – osobne obchody w przedszkolu

 78

Mikołajki

grudzień

ZS Księżomierz

ZS Księżomierz

Charakter kulturalny: dla uczniów SP i G – osobne obchody w przedszkolu

 79

III Gminna Olimpiada Sportowa Uczniów Edukacji Wczesnoszkolnej

06 grudzień

ZS Liśnik Duży

ZS Liśnik Duży

Konkurencje sportowe kl.I-III

 80

Jasełka – opłatek

grudzień

ZS Księżomierz

ZS Księżomierz

Charakter kulturalny: dla uczniów SP i G – osobne obchody w przedszkolu

 81

Spotkanie wigilijne. Jasełka

22 grudzień

ZS Liśnik Duży

ZS Liśnik Duży

Wigilia szkolna, Jasełka-uroczystość dla społeczności lokalnej

 82

Międzynarodowy Dzień Niepełnosprawności

grudzień

ZS Księżomierz

ZS Księżomierz

Charakter kulturalny: dla uczniów SP i G

 83

Gminny Konkurs Plastyki Obrzędowej Św. Bożego Narodzenia.

Konkurs na najładniejszą Szopkę
i Kartkę Bożonarodzeniową

grudzień

GOK Gościeradów

GOK Gościeradów

Zachowanie tradycji budowania szopek i robienia kartek bożonarodzeniowych

 84

Spotkania w Klubie Kodera

w każdy wtorek

Biblioteka

Gminna Biblioteka Publiczna
w Gościeradowie

Kontynuacja programu „GO_PRO – Gminne Ośrodki Programowania jako model efektywnej promocji wiedzy
i praktyki programistycznej”

 

*Kalendarz przygotowany został na podstawie informacji przesłanych przez Organizatorów poszczególnych imprez.

Kalendarz imprez w Gminie Gościeradów na 2016 rok w formacie pdf

Wszelkie prawa zastrzeżone © Urząd Gminy Gościeradów

Realizacja: IDcom-web.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Gościeradów i jednostek jej podległych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.