Kalendarz imprez w gminie Gościeradów

Kalendarz imprez w Gminie Gościeradów na 2017 rokLp.


Nazwa imprezy/uroczystości/konkursuTerminMiejsce


Organizator, współorganizator


Krótka charakterystyka


Przewidywana liczba uczestników

1.

Spotkania
w Klubie Kodera

w każdy wtorek

GBP

Gminna Biblioteka Publiczna

w Gościeradowie

Kontynuacja programu „Projekt GO_PRO! – Gminne Ośrodki Programowania jako model efektywnej promocji wiedzy
i praktyki programistycznej”.

40

2.

Gminny Przegląd Kolęd, Pastorałek  i Zespołów Kolędniczych

05.01.2017

ZS Księżomierz

GOK Gościeradów,

ZS Księżomierz

Prezentacja twórczości kolędniczej szkół podstawowych i gimnazjów.

120

3.

Wieczór kolęd

i pastorałek

05.01.2017

ZPO w Gościeradowie

ZPO w Gościeradowie, GOK Gościeradów

Uroczystość środowiskowa, jej celem jest prezentacja najpiękniejszych kolęd i pastorałek przez dzieci, młodzież, scholę, chór parafialny, chór z Klubu Seniora oraz zespoły i orkiestrę dętą z GOK – u.  Artyści otrzymają upominki od Rady Rodziców, dla wszystkich uczestników i gości przewidziany jest poczęstunek.  

ok. 200

4.

Zabawa karnawałowa

12.01.2017

ZS Księżomierz

ZS Księżomierz, Rada Rodziców

Charakter rozrywkowy:  dla uczniów SP i G, uczestniczy część rodziców i osobna zabawa karnawałowa w przedszkolu.

 

Szkoła: ok. 140 dzieci + ok. 40 dorosłych; Przedszkole: ok. 37 dzieci i 40 dorosłych

5.

Dzień Babci

Dzień Dziadka

13, 31.01 2017

ZPO w Gościeradowie

ZPO w Gościeradowie,

Rada Rodziców

Wychowawcy w klasach organizują spotkania wnuków z babciami i dziadkami; przygotowują  programy artystyczne i własnoręcznie wykonane prezenty dla babć i dziadków.  Klasowe Rady Rodziców organizują poczęstunki.

 

300

6.

Bal karnawałowy

14.01.2017

ZPO w Gościeradowie

ZPO w Gościeradowie,

Rada rodziców

Impreza o charakterze środowiskowym. Bal karnawałowy przy orkiestrze z konkursami: tanecznym, na najciekawszy  kostium karnawałowy z pokazem mody. Rodzice w klasach przygotowują poczęstunki.

500

7.

Ferie zimowe z GOK

16-28.01.2017

GOK Gościeradów

GOK Gościeradów

Zajęcia plastyczne, taneczne, muzyczne, rekreacyjno-sportowo- świetlicowe.

 40

8.

Zuchowo-Harcerski Przegląd Kolęd i Pastorałek „Pastuszkowie przybywajcie Jemu wdzięcznie przygrywajcie...”

31.01.2017.

ZPO w Gościeradowie

ZPO w Gościeradowie, 19 Gromada Zuchowa „Leśne skrzaty” i Drużyna Harcerska w ZPO w Gościeradowie

W uroczystości mogą wziąć udział soliści i zespoły wokalne zuchów i harcerzy, którzy zgłoszą swój udział wg zasad określonych w regulaminie, jury nagradza zwycięzców wg ustalonych kryteriów.

ok. 80

9.

Dzień Babci i Dziadka

styczeń 2017

ZS Księżomierz

ZS Księżomierz

Charakter rozrywkowo - kulturalny: dla dzieci i rodziców z klas 0-III i osobne obchody przedszkole.

 

Szkoła: ok. 37 dzieci + 50 dorosłych

Przedszkole: ok. 37 dzieci + ok. 45 dorosłych

10.

Ferie z Gminną Biblioteką Publiczną
w Gościeradowie

w drugim tygodniu ferii

GBP

Sala Widowisk. GOK

Gminna Biblioteka Publiczna

w Gościeradowie,

Klub Seniora

w Gościeradowie

Zajęcia z papieroplastyki, pokaz chemiczny, spektakl teatralny, zajęcia z Klubem Seniora w Gościeradowie, zajęcia z robotyki.

 

60

11.

„Czytelnik Roku 2017”

styczeń/ luty 2017

GBP

Gminna Biblioteka Publiczna
w Gościeradowie

Ogłoszenie konkursu na najaktywniejszego czytelnika
w 2017 roku. W konkursie biorą udział czytelnicy GBP
i punktów bibliotecznych działających na terenie gminy Gościeradów. Uroczyste podsumowanie konkursu
 i wręczenie nagród odbędzie się
w maju następnego roku.

600

12.

„To właśnie tu się wydarzyło”

styczeń/ luty 2017

GBP

Gminna Biblioteka Publiczna

w Gościeradowie we współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Gościeradowa

Ogłoszenie kolejnej edycji konkursu na najpiękniejszą pracę literacką związaną
z miejscowością leżącą na terenie gminy Gościeradów. Uroczyste podsumowanie konkursu nastąpi podczas Tygodnia Bibliotek 2017.

20

13.

Obchody rocznicy pacyfikacji wsi Szczecyn

02.02.2017

Szczecyn

UG Gościeradów i Rada Sołecka Szczecyn

Rocznicowe obchody gminne.

200

14.

Bal Karnawałowy dla dzieci i młodzieży

17.02.2017

GOK Gościeradów

GOK Gościeradów

Zabawa dyskotekowa połączona z różnego rodzaju  konkursami i występami.

60

15.

Gminna Olimpiada Sportowa klas I-III

24.02.2017

ZS Liśnik Duży

J. Jakubecka, K. Mateja,     R. Krawczyk

Rywalizacja sportowa zespołów szkolnych               w ustalonych konkurencjach.

Po 6 z każdej szkoły

16.

Wielkanocne warsztaty pisankarskie

marzec 2017

GOK Gościeradów

GOK Gościeradów

Kultywowanie wielkanocnej tradycji wykonywania pisanek.

20

17.

Theatrony

marzec 2017

ZS Liśnik Duży

E. Krawczyk,

M. Rudziejewska-Rudziewicz

Przegląd grup teatralnych ze szkół Gminy Gościeradów.

 

18.

IV Diecezjalne Spotkania Społeczności Szkół im. Jana Pawła II Diecezji Sandomierskiej

 

marzec 2017

ZPO w Gościeradowie

ZPO w Gościeradowie,

Stowarzyszenie Przyjaciół Gościeradowa

W imprezie uczestniczą delegacje Szkół Papieskich Diecezji Sandomierskiej, tj. dyrektorzy,  nauczyciele, księża katecheci, przedstawiciele rad rodziców oraz zaproszeni goście – przedstawiciele władz, prelegenci ze Stowarzyszeń Papieskich. Spotkanie ma charakter integracyjny, odbywają się warsztaty dotyczące nauczania Jana Pawła II.

30

19.

Gminny konkurs Wielkanocnej Plastyki Obrzędowej + wystawa pokonkursowa

marzec – kwiecień 2017

GOK Gościeradów

GOK Gościeradów

Kultywowanie wielkanocnej tradycji wykonywania pisanek oraz palm i stroików świątecznych.

40

20.

Konkurs „Rymy, rytmy i rysunki” etap gminny Festiwalu Dziecięcej Radości w Kraśniku

marzec/kwiecień 2017

GBP

Wójt Gminy Gościeradów, Gminna Biblioteka Publiczna

w Gościeradowie we współpracy ze szkołami

Ogłoszenie konkursu. Eliminacje gminne odbędą się podczas Tygodnia Bibliotek 2017.

50

21.

Dzień Kobiet

marzec 2017

ZS Księżomierz

ZS Księżomierz

Charakter rozrywkowo - kulturalny: dla uczniów SP i G, uczestniczy Rada Rodziców  osobne obchody w przedszkolu.

 

Szkoła: ok. 140 uczniów; Przedszkole ok.:37 dzieci

22.

Pierwszy Dzień Wiosny

marzec 2017

ZS Księżomierz

ZS Księżomierz

Charakter rozrywkowo - kulturalny: dla uczniów SP i G, osobne obchody w przedszkolu.

 

Szkoła: ok. 140 uczniów; Przedszkole ok.:37 dzieci

23.

Gminny Festiwal Piosenki Harcerskiej

28.04.2017

ZS Liśnik Duży

M. Niemczycki

Harcerze.

15

24.

Wiosna na sportowo

14.05.2017

Wólka Gościeradowska

Wójt Gminy Gościeradów, GOK Gościeradów

Impreza rekreacyjno- sportowa dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

150

25.

Dni otwarte przedszkola

kwiecień 2017

PP w Gościeradowie

PP w Gościeradowie

Prezentacja rodzicom i dzieciom, przyszłym przedszkolakom,  oferty zajęć w przedszkolu poprzez: prelekcje, pokazy, uczestnictwo w zajęciach muzycznych, plastycznych, teatralnych oraz kulinarnych.

40

26.

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

3.05.2017

Gościeradów

UG Gościeradów

Gminne obchody Święta Konstytucji.

 

 

27.

Turniej Sołectw o Puchar Wójta Gminy Gościeradów

7.05.2017

Stadion Sportowy w Gościeradowie

Wójt Gminy Gościeradów

Impreza rekreacyjno-sportowa dla młodzieży i osób dorosłych

 

28.

I Majówka w Aleksandrowie

14.05.2017

Aleksandrow

GOK, UG Gościeradów

Impreza rekreacyjno-sportowa dla młodzieży i osób dorosłych

 

29.

Eliminacje gminne „Małego Konkursu Recytatorskiego”

maj 2017

GOK Gościeradów

GOK Gościeradów

Konkurs recytatorski dla szkół podstawowych.

30

30.

Konstytucja 3 Maja i Dzień Ziemi

 

maj 2017

ZS Księżomierz

 

ZS Księżomierz

Charakter patriotyczny i rozrywkowy: dla uczniów SP i G.

 

ok. 140 uczniów

 

31.

Dzień Matki i Ojca

maj 2017

ZS Księżomierz

ZS Księżomierz

Charakter rozrywkowo - kulturalny: dla dzieci i rodziców z klas 0-III i osobne obchody przedszkole.

Szkoła: ok. 37 dzieci + 50 dorosłych

Przedszkole: ok. 37 dzieci + ok. 40 dorosłych

32.

Gminny Konkurs z języka angielskiego

maj 2017

ZS Liśnik Duży

A. Puzio, M. Kapica-Czupryn

Test gramatyczny  i kulturowy.

15

33.

Powiatowy Dzień Bibliotekarza

maj 2017

GBP, miejsce na terenie gminy Gościeradów

Wójt Gminy Gościeradów,

Gminna Biblioteka Publiczna

w Gościeradowie, Dzienny Dom Seniora Senior – Wigor,  Gminny Ośrodek Kultury, Starosta Kraśnicki, Burmistrz Miasta Kraśnik

Uroczystość skupiająca bibliotekarzy zatrudnionych
w bibliotekach publicznych na terenie powiatu kraśnickiego.

80

34.

Gminny Konkurs Matematyczno-Geograficzny

maj 2017

ZS Liśnik Duży

A. Machulak,  M. Dyguś

Test, zadania obliczeniowe.

15

35.

Tydzień Bibliotek 2017

15-19maj 2017

GBP,

Sala Widowiskowa GOK

Wójt Gminy Gościeradów, Gminna Biblioteka Publiczna

w Gościeradowie we współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Gościeradowa,

z  instytucjami
i organizacjami

Różne formy kulturalno – oświatowe, w tym: spotkania
z ciekawymi ludźmi,  rozstrzygnięcia konkursów bibliotecznych, eliminacje gminne do konkursu „Rymy, rytmy i rysunki’, spektakl teatralny na motywach książki, konferencja Stowarzyszenia Przyjaciół Gościeradowa.

200

36.

Dzień Matki

maj 2017

ZPO w Gościeradowie

ZPO w Gościeradowie,

Rada Rodziców

Spotkanie świąteczne

połączone z edukacją profilaktyczno – zdrowotną (spotkanie z lekarzem). Upominki i poczęstunek dla mam.

250

37.

Gminny Festyn Rodzinny -

28.05.2017

Stadion Sportowy Gościeradów

Wójt Gminy Gościeradów, UG, GOK, szkoły, DPS

Impreza rekreacyjno-sportowa mająca na celu wspólną zabawę dzieci i ich opiekunów.

600

38.

Gminny Plener Malarski

czerwiec 2017

                             

ZS Liśnik Duży

M. Nitkiewicz, E. Krawczyk

Liśnik Duży w oczach „malarzy” ze szkół Gminy Gościeradów.

 

39.

Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Gościeradowie – wystawa zdjęć podczas Dni Gościeradowa

czerwiec 2017

ZPO
w Gościeradowie

Gminna Biblioteka Publiczna

w Gościeradowie we współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Gościeradowa
i ZPO
 w Gościeradowie

Coroczna wystawa poświęcona działalności GBP.

50

40.

Dzień Dziecka – Dzień bez Przemocy

czerwiec 2017

ZPO w Gościeradowie

ZPO w Gościeradowie,

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gościeradowie, Rada Rodziców

Impreza na świeżym powietrzu promująca zdrowy styl życia: prezentacja talentów pt. „Mistrzowie obok nas”, konkursy, zabawy rekreacyjno – sportowe, spotkanie z ratownikiem medycznym, zawody sportowe. Piknik dla dzieci.

300

41.

Międzygminny Festiwal „Wesołe Nutki”

czerwiec 2017

PP w Gościeradowie

PP w Gościeradowie, Nadleśnictwo Gościeradów, GOK Gościeradów

Celem imprezy jest rozwijanie zainteresowań muzycznych oraz integracja przedszkoli z terenu gminy Gościeradów. Zespoły muzyczne oraz soliści prezentują piosenki dziecięce oceniane przez profesjonalne jury.

100

42.

Dzień Dziecka

1.06.2017

ZS Księżomierz

ZS Księżomierz

Charakter rozrywkowo - sportowy: Dla uczniów SP i G – osobne obchody w przedszkolu.

 

Szkoła: ok. 140 uczniów; Przedszkole: ok. 37 dzieci

43.

XI Międzydiecezjalny Przegląd Pieśni Maryjnej „Matko, która nas znasz…”

11.06.2017

„Pole Zjawienia” Księżomierz

Parafia Ksieżomierz, ZS Ksieżomierz, UG, GOK, Starostwo Powiatowe w Kraśniku

Propagowanie pieśni maryjnej, impreza o charakterze przeglądu we wszystkich kategoriach wiekowych.

200

44.

Rajd Pamięci Leonarda Zub - Zdanowicza ps. Ząb

17.06.2017

Wólka Szczecka

Wójt Gminy Gościeradów, Towarzystwo Gimnastyczne SOKÓŁ Lublin, ZŻNSZ okręg Lublin, Grupa Rekonstrukcji Historycznej, GOK

Impreza rekreacyjno – historyczna upamiętniająca pacyfikację ludności cywilnej z 2 lutego 1944r.

300

45.

Sobótkowa Noc

17.06.2017

Staw w Wolce Gościeradowskiej

Sołectwo Wólka Gościeradowska, Radna, UG, GOK, Starostwo Powiatowe w Kraśniku

Kultywowanie tradycji świętojańskiej, impreza kulturalno-rekreacyjna.

300

46.

Dni Gościeradowa 2017

24-25.06.2017

Stadion Sportowy Gościeradów

Wójt Gminy, GOK Gościeradów, GBP, szkoły, Stowarzyszenie Przyjaciół Gościeradowa

Impreza promująca gminę Gościeradów oraz twórczość artystyczną.

1000

47.

Wakacje z GOK

lipiec, sierpień 2017

GOK Gościeradów

GOK Gościeradów

Zajęcia rekreacyjno-sportowe.

40

48.

XXX Ogólnopolski Plener Malarski dla profesjonalistów

sierpień 2017

Teren gminy Gościeradów

GOK Gościeradów,

Starostwo Powiatowe w Kraśniku

Integracja środowiska malarskiego, promocja gminy w środowisku twórczym.

15

49.

Wakacyjne wyBryki z biblioteką

 Ostatni tydzień sierpnia

GBP

Gminna Biblioteka Publiczna
w Gościeradowie

Formy kulturalno - oświatowe ćwiczące m.in. pamięć oraz koncentrację, konkursy.

15

50.

VI Wakacyjny Piknik na „STAWKU”

15.08.2017

Księżomierz

Stowarzyszenie Wokół Księżomierzy i Aleksandrowa, Wójt Gminy, GOK Gościeradów, OSP

Impreza rekreacyjno-sportowa mająca na celu wspólną zabawę dzieci, młodzieży i dorosłych.

300

51.

Dożynki Gminne

20.08.2017

Aleksandrów

Wójt Gminy, GOK Gościeradów, Komitet Organizacyjny

Święto płodów rolnych

Konkurs na wieniec dożynkowy.

800

52.

Rocznica wybuchu

II wojny światowej

wrzesień 2017

ZPO w Gościeradowie

ZPO w Gościeradowie, Klub Seniora

Uroczystość o charakterze patriotycznym z udziałem świadków historii.

ok. 200

53.

Narodowe Czytanie

2.09.2017

GBP, szkoły

Wójt Gminy Gościeradów, Gminna Biblioteka Publiczna

w Gościeradowie we współpracy ze szkołami oraz podmiotami chętnymi  do współpracy.

Głośne czytanie książki ogłoszonej jako lektura przez Kancelarię Prezydenta RP.

250

54.

Europejskie Dni Dziedzictwa

10.092017

Źródliska w Łanach

Wójt Gminy Gościeradów, GOK, GBP,  stowarzyszenia straże pożarne, szkoły, Klub Seniora, Starostwo Powiatowe w Kraśniku

Promowanie regionalnego dziedzictwa kulturowego oraz przypominanie o wspólnych korzeniach kultury europejskiej.

300

55.

3xR (Ruch, Radość,  Rozrywka)

29.09.2017

ZS Liśnik Duży

M. Długosz

E. Domańska,

A. Sydo-Filipczak

Jestem sprawny na torze przeszkód.

30

56.

50 – lecie Zespołu Ludowego z Księżomierzy

07.10.2017

Księżomierz

Wójt Gminy Gościeradów, GOK Gościeradów

Jubileusz działalności kulturalnej zespołu.

120

57.

170 Rocznica Powstania Szkoły - Święto Patrona Szkoły wraz ze  świętem Dnia Komisji Edukacji Narodowej

 

około

20.10.2017

ZS Księżomierz

ZS Księżomierz i Parafia NMP w Księżomierzu

Charakter patriotyczny i kulturalny: Duża impreza środowiskowa – najważniejsze święto szkoły; dzieci i uczniowie szkoły, rodzice, mieszkańcy miejscowości, Rodzina Patrona, zaproszeni goście.

Ok. 200 dzieci i dorosłych.

58.

Gminny Konkurs Ekologiczny

październik 2017

ZS Liśnik Duży

Przedszkole,

 oddziały przedszkolne

 

20

59.

Dzień Patrona

Święto Szkoły

Ślubowanie klas I

październik 2017

ZPO w Gościeradowie

ZPO w Gościeradowie, Rada rodziców

Uroczyste obchody Święta Szkoły (program artystyczny poświęcony Janowi Pawłowi II), ślubowanie uczniów klas I. Uroczystość z udziałem zaproszonych gości – władz lokalnych, sponsorów i rodziców.

ok. 200

60.

15–lecie imienia szkoły oraz

95-lecie istnienia szkoły

październik 2017

ZS Liśnik Duży

M. Długosz,

Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców

Impreza środowiskowa.

 

61.

Eliminacje Gminne „Jesiennego Konkursu Recytatorskiego”

październik 2017

GOK Gościeradów

GOK Gościeradów

Konkurs recytatorski dla szkół podstawowych i gimnazjów.

30

62.

Gminny Dzień Nauczyciela (Dzień Edukacji Narodowej)

październik 2017

Gościeradów

Wójt Gminy Gościeradów, GOK

Impreza mająca na celu integrację kadry  społecznej szkół.

120

63.

Konkurs ekologiczny dla klas IV-VII, II-III gimnazjum

listopad 2017

ZS Liśnik Duży

M. Długosz

B. Jarzyna

Flora i fauna Gminy Gościeradów.

15 +

9 gimnazjum

64.

„Chcę i ja coś o Polsce powiedzieć” – prezentacja pieśni i poezji o ojczyźnie

listopad 2017

GOK Gościeradów

Wójt Gminy Gościeradów, GOK

Festiwal popularyzujący pieśni i poezję o Polsce.

150

65.

Czary, Mary - wieczór andrzejkowy

listopad 2017

GOK Gościeradów

GOK Gościeradów

Starostwo Powiatowe w Kraśniku

Zabawa taneczna połączona z różnego rodzaju  konkursami i wróżbami andrzejkowymi.

100

66.

Andrzejki

listopad 2017

ZS Księżomierz

ZS Księżomierz

Charakter rozrywkowy i kulturalny: dla uczniów SP i G – osobne obchody w przedszkolu.

 

Szkoła: ok. 140 uczniów; Przedszkole: ok.40 dzieci

67.

Gminne obchody 99 Rocznicy Odzyskania Niepodległości

11.11.2017

Gościeradów

Wójt Gminy Gościeradów, GOK

Impreza upamiętniająca odzyskanie przez Polskę niepodległości.

100

68.

Gminny Konkurs Plastyki Obrzędowej Św. Bożego Narodzenia

Konkurs na najładniejszą Szopkę i Kartkę Bożonarodzeniową

grudzień 2017

GOK Gościeradów

GOK Gościeradów

Zachowanie tradycji budowania szopek i robienia kartek bożonarodzeniowych.

70

69.

Międzynarodowy Dzień Niepełnosprawności

 

grudzień 2017

ZS Księżomierz

ZS Księżomierz

Charakter kulturalny: dla uczniów SP i G.

ok. 140 uczniów

70.

Mikołajki

grudzień 2017

ZS Księżomierz

ZS Księżomierz

Charakter kulturalny: dla uczniów SP i G – osobne obchody w przedszkolu.

 

Szkoła: ok. 140 uczniów; Przedszkole: ok.40 dzieci

71.

Jasełka – opłatek

grudzień 2017

ZS Księżomierz

ZS Księżomierz

Charakter kulturalny: dla uczniów SP i G – osobne obchody w przedszkolu.

 

Szkoła: ok. 140 uczniów; Przedszkole: ok.40 dzieci i ok. 48 dorosłych

72.

III Gminny Rodzinny Turniej Mikołajkowy Tenisa Stołowego

9.12.2016

ZS Liśnik Duży

E. Domańska,

A. Sydo-Filipczak

Rodzice i dzieci grają wspólnie w tenisa.

Ok. 80

73.

Przekazanie Światełka Betlejemskiego

15.12.2017

Gościeradów

UG Gościeradów

Impreza rekreacyjno-sportowa dla młodzieży i osób dorosłych

 

Uwaga:

Kalendarz Imprez został przygotowany na podstawie informacji przekazanych przez Organizatorów poszczególnych imprez.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Urząd Gminy Gościeradów

Realizacja: IDcom-web.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Gościeradów i jednostek jej podległych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.